ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Підготовка кадрів
Наказ про освітню діяльність

Наказ про освітню діяльність

Переглянути у PDFpdf_icon

Ліцензування освітньої діяльності

1. ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності з підготовки докторів філософії із спеціальності 222 «Медицина» (спеціалізація «Онкологія», «Гематологія та трансфузіологія», медичні науки) – додаток 3

Переглянути у PDFpdf_icon

2. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності з підготовки докторів філософії із спеціальності 222 «Медицина» (спеціалізація «Онкологія», «Гематологія та трансфузіологія», медичні науки) – додаток 4

Переглянути у PDFpdf_icon

3. ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності з підготовки докторів філософії із спеціальності 222 «Медицина» (спеціалізація «Онкологія», «Гематологія та трансфузіологія», медичні науки) – додаток 5

Переглянути у PDFpdf_icon

4. ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності з підготовки докторів філософії із спеціальності 222 Медицина (спеціалізація «Онкологія», «Гематологія та трансфузіологія», медичні науки) – додаток 6

Переглянути у PDFpdf_icon

5. ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності з підготовки докторів філософії із спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (спеціалізація «Радіобіологія, медичні науки»)

Переглянути у PDFpdf_icon

6. ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності з підготовки докторів філософії із спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (спеціалізація «Радіобіологія, медичні науки»)

Переглянути у PDFpdf_icon

Правила прийому до аспірантури

1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури ННЦРМ для здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2021 році

Переглянути у PDFpdf_icon