ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Підготовка кадрів
Ліцензування освітньої діяльності

1. ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності з підготовки докторів філософії із спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (спеціалізація «Радіобіологія, медичні науки»)

Переглянути у PDFpdf_icon

2. ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності з підготовки докторів філософії із спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (спеціалізація «Радіобіологія, медичні науки»)

Переглянути у PDFpdf_icon

Правила прийому до аспірантури

1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури ННЦРМ для здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2018 році

Переглянути у PDFpdf_icon