ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Захищені дисертації
За спеціальністю
03.00.01 “Радіобіологія”
За спеціальністю
03.00.15 “Генетика”
2021

1. Назва: “Оптимізація медичного опромінення пацієнтів в проекційній рентгенодіагностиці”

Автор: Носик Ольга Валеріївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Ялинська Т.А.)
Відгук на дисертацію (Чумак В.В.)


2. Назва: “Основні хвороби системи кровообігу в дорослого евакуйованого населення у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС, закономірності розвитку, вплив іонізуючого випромінювання”

Автор: Капустинська Ольга Андріївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Кравченко В.І.)
Відгук на дисертацію (Дьоміна Е.А.)

1. Назва: “Характеристика мутаційного статусу гена HER-2/NEU в клітинах раку молочної залози”

Автор: Клімук Богдана Тарасівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Телегєєв Г.Д.)
Відгук на дисертацію (Мішаріна Ж.А.)


2. Назва: “Орфанні спадкові метаболічні захворювання: система ранньої діагностики та модифікація лікування”

Автор: Пічкур Наталія Олександрівна
(на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 1)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 2)

Відгук на дисертацію (Дудник В.М.)
Відгук на дисертацію (Поканєвич Т.М.)
Відгук на дисертацію (Степанова Є.І.)


3. Назва: “Довжина теломерних ділянок хромосом у осіб різного віку в нормі та при метаболічних порушеннях”

Автор: Краснєнков Дмитро Сергійович
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Лівшиць Л.А.)
Відгук на дисертацію (Ольхович Н.В.)

2020

1. Назва: “Гумінові речовини як модифікатори мутаційного процесу”

Автор: Шкарупа Володимир Миколайович
(на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 1 – с.1-200)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 2 – с.201-484)

Відгук на дисертацію (Страшнюк В.Ю.)
Відгук на дисертацію (Горова А.І.)
Відгук на дисертацію (Рашидов Н.М.)


2. Назва: “Роль материнських чинників та поліморфних варіантів генів однокарбонового метаболізму (MTHFR, MTHFD1) та фактора росту ендотелію (VEGF) у визначенні ризику вроджених вад серця у плода”

Автор: Шаргородська Євгенія Борисівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Ніколенко М.І.)
Відгук на дисертацію (Поканєвич Т.М.)

2019

1. Назва: “ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ОСОБИСТОСТІ ТА ОЦІНКА СПРИЙНЯТТЯ РАДІАЦІЙНОГО РИЗИКУ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ”

Автор: Гресько Марина Володимирівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Кальниш В.В.)
Відгук на дисертацію (Дружина М.О.)


2. Назва: “ВПЛИВ ІНКОРПОРОВАНОГО 137Cs І 4а/4b ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА еNOS НА NO-СИНТАЗНУ АКТИВНІСТЬ ЕНДОТЕЛІЮ ТА КОРЕКЦІЯ ЇЇ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ”

Автор: Зигало Віктор Миколайович
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Корзун В.Н.)
Відгук на дисертацію (Сімонова-Пушкар Л.І.)


3. Назва: “ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ З ДІЄЮ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯАВАРІЙНОМУ ПЕРІОДІ”

Автор: Татаренко Ольга Миколаївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Басанець А.В.)
Відгук на дисертацію (Сімонова-Пушкар Л.І.)


4. Назва: “Особливості гормональних, метаболічних та імунних порушень в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет 2 типу”

Автор: Домбровська Наталія Сергіївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Кравчун Н.О.)
Відгук на дисертацію (Ткаченко М.М.)


5. Назва: “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ОРГАНОТИПОВИХ КУЛЬТУРАХ КЛІТИН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ, ОПРОМІНЕНИХ ПРЕНАТАЛЬНО РАДІОІЗОТОПОМ 131І”

Автор: Бойко Оксана Анатоліївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Дружина М.О.)
Відгук на дисертацію (Дерев’янко Л.П.)


6. Назва: “РОЗРОБКА СИСТЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ УКРАЇНИ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ”

Автор: Іванова Ольга Миколаївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Прістер Б.С.)
Відгук на дисертацію (Липська А.І.)


7. Назва: “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ РАДІОЗАХИСНОГО ЗАСОБУ 2-МЕРКАПТОБЕНЗОТІАЗОЛ ЗА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ КЛІТИН IN VITRO”

Автор: Литвинчук Христина Михайлівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Скалецький Ю.М.)
Відгук на дисертацію (Сімонова-Пушкар Л.І.)

1. Назва: “ОПТИМІЗАЦІЯ СЕЛЕКТИВНОГО СКРИНІНГУ СПАДКОВИХ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛІЗМУ АМІНОКИСЛОТ ТА АЦИЛКАРНІТИНІВ У ДІТЕЙ”

Автор: Барвінська Оксана Юріївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Кучменко О.Б.)
Відгук на дисертацію (Вагін Ю.В.)


2. Назва: “МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Рh-НЕГАТИВНИХ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ НЕОПЛАЗІЙ У ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС”

Автор: Полубень Лариса Олександрівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Акопян Г.Р.)
Відгук на дисертацію (Телегєєв Г.Д.)


3. Назва: “ОСОБЛИВОСТІ ХРОМОСОМНОГО СТАТУСУ ПРИ РАННІХ РЕПРОДУКТИВНИХ ВТРАТАХ У ЛЮДИНИ”

Автор: Ткач Ірина Романівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Ніколенко М.І.)
Відгук на дисертацію (Тавокіна Л.В.)


4. Назва: “ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОЦЕСІВ РОСТУ НА МОДЕЛЬНОМУ ОБ’ЄКТІ BOS TAURUS, L.”

Автор: Пузік Ніна Григорівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Дуган О.М.)
Відгук на дисертацію (Костенко О.І.)


5. Назва: “Цитогенетичні аспекти розвитку та персистенції радіаційно-індукованого ефекту свідка в соматичних клітинах людини”

Автор: Шеметун Олена Володимирівна
(на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ – ЧАСТИНА 1 (с.1-165)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ – ЧАСТИНА 2 (с.166-331)

Відгук на дисертацію (Мазник Н.О.)
Відгук на дисертацію (Поканєвич Т.М.)
Відгук на дисертацію (Акопян Г.Р.)

2018

1. Назва: “Значення поліморфізму генів репарації ДНК XRCC1 та XPD у дестабілізації геному соматичних клітин у хворих на рак щитоподібної залози, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС”

Автор: Геник-Березовська Софія Олександрівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Горова А.І.)
Відгук на дисертацію (Сімонова-Пушкар Л.І.)


2. Назва: “Біологічні ризики низькоінтенсивного мікрохвильового випромінювання та метаболічні шляхи їх реалізації на моделі ембріогенезу”

Автор: Цибулін Олександр Сергійович
(на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 1: с.1-170)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 2: с.171-335)

Відгук на дисертацію (Войціцький В.М.)
Відгук на дисертацію (Кутлахмедов Ю.О.)
Відгук на дисертацію (Орел В.Е.)


3. Назва: “Нейрокогнітивний дефіцит при хронічній цереброваскулярній патології в осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінювання в діапазоні малих доз внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Автор: Куц Костянтин Володимирович
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ(частина 1: с. 1-100)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ(частина 2: с. 101-200)
Відгук на дисертацію (Бачинська Н.Ю.)
Відгук на дисертацію (Ткаченко М.М.)


4. Назва: “Особливості радіобіологічних ефектів у потомства щурів, що зазнали впливу інкорпорованого 131І”

Автор: Прохорова Євгенія Михайлівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Білько Н.М.)
Відгук на дисертацію (Войціцький В.М.)

1. Назва: “Компоненти пристосованості, ендоредуплікація та міжхромосомні взаємодії в потомстві Drosophila melanogaster Meig. після гострого y-опромінювання”

Автор: Скоробагатько Дар’я Олександрівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Козерецька І.А.)
Відгук на дисертацію (Вайсерман О.М.)


2. Назва: “Модифікація радіаційно-індукованого мутагенезу в лімфоцитах периферичної крові людини з використанням астаксантину”

Автор: Курінний Денис Аркадійович
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Дьоміна Е.А.)
Відгук на дисертацію (Мішаріна Ж.А.)

2017

1. Назва: “Визначення ефективної дози зовнішнього опромінення в значно неоднорідних фотонних полях”

Автор: Волоський Віталій Миколайович
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Бондаренко О.)
Відгук на дисертацію (Кутлахмедов Ю.О.)


2. Назва: “Особливості біологічних ефектів за умов поєднаного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких металів у клітинах IN VITRО”

Автор: Гапєєнко Дар’я Дмитрівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Томілін Ю.А.)
Відгук на дисертацію (Липська А.І.)


3. Назва: “Клініко-морфологічні особливості запальних захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки в осіб, які виконували радіаційно-небезпечні роботи на об’єкті «УКРИТТЯ»”

Автор: Незговорова Галина Андріївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Сімонова-Пушкар Л.І.)
Відгук на дисертацію (Липська А.І.)

1. Назва: “Генофонд українців за різними системами генетичних маркерів: походження і місце на європейському генетичному просторі”

Автор: Утєвська Ольга Михайлівна
(на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 1: с.1 – с.196)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 2: с.196 – с.371)

Відгук на дисертацію (Мінченко Ж.М.)
Відгук на дисертацію (Лівшиць Л.А.)
Відгук на дисертацію (Макух Г.В.)


2. Назва: “Експресія генів залучених в регуляцію шляху p53 при нейробластомі”

Автор: Іномістова Марія Володимирівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Абраменко І.В.)
Відгук на дисертацію (Телегеєв Г.Д.)


3. Назва: “Цитогенетичні особливості сперматогенезу у диплоїдних і триплоїдних геміклональних міжвидових гібридів PELOPHYLAX EXCULENTUS COMPLEX”

Автор: Бірюк Ольга Вікторівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Сурядна Н.М.)
Відгук на дисертацію (Вагін Ю.В.)


4. Назва: “Алельний поліморфізм генів, задіяних в процесах метилювання ДНК, в осіб підвищеного ризику виникнення мутацій DE NOVO”

Автор: Дмитрук Ірина Михайлівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Федота О.М.)
Відгук на дисертацію (Абраменко І.В.)


5. Назва: “ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ В ЕТІОЛОГІЇ ТА ПАТОГЕНЕЗІ РЕПРОДУКТИВНИХ РОЗЛАДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ”

Автор: Веропотвелян Микола Петрович
(на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 1: с.1 – с.165)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 2: с.166 – с.340)

Відгук на дисертацію (Акопян Г.Р.)
Відгук на дисертацію (Ковальчук Л.Є.)
Відгук на дисертацію (Татарчук Т.Ф.)


6. Назва: “КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНА ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД НЕВРАЛЬНОЇ ТРУБКИ (НА МОДЕЛІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)”

Автор: Євтушок Богдана Анатоліївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Кіцера Н.І.)
Відгук на дисертацію (Степанова Є.І.)


7. Назва: “МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БІОХІМІЧНОГО ФЕНОТИПУ ЛІЗОСОМНИХ ХВОРОБ НАКОПИЧЕННЯ”

Автор: Ольхович Наталія Вікторівна
(на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 1: с.1 – с.150)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 2: с.151 – с.304)

Відгук на дисертацію (Демидов С.В.)
Відгук на дисертацію (Телегєєв Г.Д.)
Відгук на дисертацію (Мінченко Ж.М.)


8. Назва: “ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗНИЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЧОЛОВІКІВ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ”

Автор: Жилкова Євгенія Станіславівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Тавокіна Л.В.)
Відгук на дисертацію (Заставна Д.В.)


9. Назва: “АНАЛІЗ БІОХІМІЧНИХ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН В РОДИНАХ ВИСОКОГО РИЗИКУ МУКОПОЛІСАХАРИДОЗУ З УКРАЇНИ”

Автор: Трофімова Наталя Сергіївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Кучменко О.Б.)
Відгук на дисертацію (Карпова І.С.)


10. Назва: “МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКОВИХ ОРФАННИХ ХВОРОБ ОБМІНУ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ДЕФІЦИТОМ β-ГАЛАКТОЗИДАЗИ”

Автор: Мицик Наталія Йосипівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Дибков М.В.)
Відгук на дисертацію (Козерецька І.А.)


11. Назва: “ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХРОМОСОМНОГО МАТЕРІАЛУ НЕВИЗНАЧЕНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА СКЛАДНИХ ХРОМОСОМНИХ ПЕРЕБУДОВ У КАРІОТИПІ ЛЮДИНИ”

Автор: Бровко Антон Олександрович
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Дьоміна Е.А.)
Відгук на дисертацію (Мішаріна Ж.А.)

2016

1. Назва: “Кінетика 131І в організмі лабораторних щурів, дозоутворення та біологічні ефекти опромінення за перорального надходження”

Автор: Сова Олена Анатоліївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Чумак В.)
Відгук на дисертацію (Білько Д.І.)


2. Назва: “Генна регуляція апоптозу, проліферації та старіння імунокомпетентних клітин людини у ранньому та віддаленому періодах після опромінення”

Автор: Ільєнко Ірина Миколаївна
(на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 1: с.1 – 191)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 2: с.192 – 311)

Відгук на дисертацію (Дружина М.О.)
Відгук на дисертацію (Мечев Д.С.)
Відгук на дисертацію (Страшнюк В.Ю.)


3. Назва: “Особливості впливу комутагенів на радіочутливість хромосом лімфоцитів периферичної крові людини”

Автор: Пилипчук Олена Петрівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Андрейченко С.В.)
Відгук на дисертацію (Войцiцький В.М.)

1. Назва: “Цитогенетичні характеристики різних онтогенетичних етапів людини в рамках ДРТ”

Автор: Гонтар Юлія Вікторівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
Відгук на дисертацію (Тавокіна Л.В.)
Відгук на дисертацію (Дьоміна Е.А.)


2. Назва: “Каріотипова мінливість і структура диплоїдно-поліплоїдних гібридних комплексів риб родів CARRASSIUS NILSSON, та 1832 COBITUS LINNAEUS, 1758 правобережного українського Полісся”

Автор: Пухтаєвич Петро Петрович
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
Відгук на дисертацію (Безруков В.Ф.)
Відгук на дисертацію (Вагін Ю.В.)


3. Назва: “Визначення молекулярно-цитогенетичних маркерів для зрілих В-клітинних новоутворень в геномі субстратних клітин задля удосконалення діагностичних та прогностичних критеріїв”

Автор: Сітько Валентина Віталіївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
Відгук на дисертацію (Лозинська М.Р.)
Відгук на дисертацію (Глузман Д.Ф.)


4. Назва: “Агресивність та емпатія як фактори генетичної диференціації міського населення”

Автор: Лучко Катерина Миколаївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Вагін Ю.В.)
Відгук на дисертацію (Філіпцова О.В.)

2015

1. Назва: “Особливості ультраструктурної організації і метаболізму реактивних форм кисню та азоту в серцево-судинній системі за постійної дії низьких доз радіації”

Автор: Гороть Ірина Василівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Мечев Д.С.)
Відгук на дисертацію (Білий Д.О.)


2. Назва: “Роль Поліморфізму SNP83 гена фосфодіестерази 4D у генетичній схильності до розвитку інфаркту міокарда у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС”

Автор: Плескач Гліб Вадимович
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Дьоміна Е.А.)
Відгук на дисертацію (Ткаченко М.М.)