ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Захищені дисертації
За спеціальністю
03.00.01 “Радіобіологія”
За спеціальністю
03.00.15 “Генетика”
2017

1. Назва: “Визначення ефективної дози зовнішнього опромінення в значно неоднорідних фотонних полях”

Автор: Волоський Віталій Миколайович
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Бондаренко О.)
Відгук на дисертацію (Кутлахмедов Ю.О.)

1. Назва: “Генофонд українців за різними системами генетичних маркерів: походження і місце на європейському генетичному просторі”

Автор: Утєвська Ольга Михайлівна
(на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 1: с.1 – с.196)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 2: с.196 – с.371)

Відгук на дисертацію (Мінченко Ж.М.)
Відгук на дисертацію (Лівшиць Л.А.)
Відгук на дисертацію (Макух Г.В.)


2. Назва: “Експресія генів залучених в регуляцію шляху p53 при нейробластомі”

Автор: Іномістова Марія Володимирівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Абраменко І.В.)
Відгук на дисертацію (Телегеєв Г.Д.)


3. Назва: “Цитогенетичні особливості сперматогенезу у диплоїдних і триплоїдних геміклональних міжвидових гібридів PELOPHYLAX EXCULENTUS COMPLEX”

Автор: Бірюк Ольга Вікторівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Сурядна Н.М.)
Відгук на дисертацію (Вагін Ю.В.)


4. Назва: “Алельний поліморфізм генів, задіяних в процесах метилювання ДНК, в осіб підвищеного ризику виникнення мутацій DE NOVO”

Автор: Дмитрук Ірина Михайлівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Федота О.М.)
Відгук на дисертацію (Абраменко І.В.)

2016

1. Назва: “Кінетика 131І в організмі лабораторних щурів, дозоутворення та біологічні ефекти опромінення за перорального надходження”

Автор: Сова Олена Анатоліївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Чумак В.)
Відгук на дисертацію (Білько Д.І.)


2. Назва: “Генна регуляція апоптозу, проліферації та старіння імунокомпетентних клітин людини у ранньому та віддаленому періодах після опромінення”

Автор: Ільєнко Ірина Миколаївна
(на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 1: с.1 – 191)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 2: с.192 – 311)

Відгук на дисертацію (Дружина М.О.)
Відгук на дисертацію (Мечев Д.С.)
Відгук на дисертацію (Страшнюк В.Ю.)


3. Назва: “Особливості впливу комутагенів на радіочутливість хромосом лімфоцитів периферичної крові людини”

Автор: Пилипчук Олена Петрівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Андрейченко С.В.)
Відгук на дисертацію (Войцiцький В.М.)

1. Назва: “Цитогенетичні характеристики різних онтогенетичних етапів людини в рамках ДРТ”

Автор: Гонтар Юлія Вікторівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
Відгук на дисертацію (Тавокіна Л.В.)
Відгук на дисертацію (Дьоміна Е.А.)


2. Назва: “Каріотипова мінливість і структура диплоїдно-поліплоїдних гібридних комплексів риб родів CARRASSIUS NILSSON, та 1832 COBITUS LINNAEUS, 1758 правобережного українського Полісся”

Автор: Пухтаєвич Петро Петрович
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
Відгук на дисертацію (Безруков В.Ф.)
Відгук на дисертацію (Вагін Ю.В.)


3. Назва: “Визначення молекулярно-цитогенетичних маркерів для зрілих В-клітинних новоутворень в геномі субстратних клітин задля удосконалення діагностичних та прогностичних критеріїв”

Автор: Сітько Валентина Віталіївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
Відгук на дисертацію (Лозинська М.Р.)
Відгук на дисертацію (Глузман Д.Ф.)


4. Назва: “Агресивність та емпатія як фактори генетичної диференціації міського населення”

Автор: Лучко Катерина Миколаївна
(на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Вагін Ю.В.)
Відгук на дисертацію (Філіпцова О.В.)

2015

1. Назва: “Особливості ультраструктурної організації і метаболізму реактивних форм кисню та азоту в серцево-судинній системі за постійної дії низьких доз радіації”

Автор: Гороть Ірина Василівна
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Мечев Д.С.)
Відгук на дисертацію (Білий Д.О.)


2. Назва: “Роль Поліморфізму SNP83 гена фосфодіестерази 4D у генетичній схильності до розвитку інфаркту міокарда у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС”

Автор: Плескач Гліб Вадимович
(на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук)

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Дьоміна Е.А.)
Відгук на дисертацію (Ткаченко М.М.)