ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Спеціалізовані вчені ради
Спеціалізована вчена рада
Д 26.562.01:
03.00.01 – “Радіобіологія”
14.01.07 – “Онкологія”     
14.01.31 – “Гематологія та трансфузіологія”
Спеціалізована вчена рада
Д 26.562.02:
03.00.15 – “Генетика”
 
 
 
Наказ про затвердження ради

Витяг з наказу про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 5 березня 2019 року МОН №358 від 15.03.2019 pdf_icon

Витяг з наказу про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року МОН №747 від 13.07.2015 pdf_icon

Паспорт спеціальності ради

Паспорт спеціальності 03.00.01 – радіобіологія

Паспорт спеціальності 03.00.15 – генетика (біологічні науки)

Паспорт спеціальності 03.00.15 – генетика (медичні науки)

Архів захищених дисертацій
Оголошення

Оголошення про захист дисертаційних робіт 22 квітня

22 квітня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради “Генетика”(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Клімук Богдани Тарасівни “Характеристика мутаційного статусу гена HER-2/NEU в клітинах раку молочної залози” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Телегєєв Г.Д.)
Відгук на дисертацію (Мішаріна Ж.А.)


22 квітня 2021 р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради “Генетика”(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Пічкур Наталії Олександрівни “Орфанні спадкові метаболічні захворювання: система ранньої діагностики та модифікація лікування” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 1)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 2)

Відгук на дисертацію (Дудник В.М.)
Відгук на дисертацію (Поканєвич Т.М.)
Відгук на дисертацію (Степанова Є.І.)

 

 

Оголошення про захист дисертаційних робіт 27 квітня

27 квітня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.562.01 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Носик Ольги Валеріївни “Оптимізація медичного опромінення пацієнтів в проекційній рентгенодіагностиці” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 “Радіобіологія”.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Ялинська Т.А.)
Відгук на дисертацію (Чумак В.В.)


27 квітня 2021 р. об 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.562.01 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Капустинської Ольги Андріївни “Основні хвороби системи кровообігу в дорослого евакуйованого населення у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС, закономірності розвитку, вплив іонізуючого випромінювання” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.01 “Радіобіологія”.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Кравченко В.І.)
Відгук на дисертацію (Дьоміна Е.А.)

 

 

Оголошення про захист дисертаційних робіт 6 травня

6 травня 2021 р. о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради “Генетика”(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Краснєнкова Дмитра Сергійовича “Довжина теломерних ділянок хромосом у осіб різного віку в нормі та при метаболічних порушеннях” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Лівшиць Л.А.)
Відгук на дисертацію (Ольхович Н.В.)