ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Спеціалізовані вчені ради
Спеціалізована вчена рада
Д 26.562.01, 03.00.01
“Радіобіологія”
Спеціалізована вчена рада
Д 26.562.02, 03.00.15
“Генетика”
Наказ про затвердження ради

Витяг з наказу про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2015 року МОН №261 від 06.03.2015 pdf_icon

Витяг з наказу про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року МОН №747 від 13.07.2015 pdf_icon

Паспорт спеціальності ради

Паспорт спеціальності 03.00.01 – радіобіологія

Паспорт спеціальності 03.00.15 – генетика (біологічні науки)

Паспорт спеціальності 03.00.15 – генетика (медичні науки)

Архів захищених дисертацій
Оголошення

Оголошення про захист дисертаційних робіт 9 жовтня 2018 року

9 жовтня 2018 р. о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради “Радіобіологія”(03.00.01) Д 26.562.01 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Прохорової Євгенії Михайлівни “Особливості радіобіологічних ефектів у потомства щурів, що зазнали впливу інкорпорованого 131І” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ


9 жовтня 2018 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради “Радіобіологія”(03.00.01) Д 26.562.01 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Куца Костянтина Володимировича “Нейрокогнітивний дефіцит при хронічній цереброваскулярній патології в осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінювання в діапазоні малих доз внаслідок Чорнобильської катастрофи” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ


Оголошення про захист дисертаційних робіт 25 жовтня 2018 року

25 жовтня 2018 р. о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради “Генетика”(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Скоробагатько Дар’ї Олександрівни “Компоненти пристосованості, ендоредуплікація та міжхромосомні взаємодії в потомстві Drosophila melanogaster Meig. після гострого y-опромінювання” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ


25 жовтня 2018 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради “Генетика”(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Курінного Дениса Аркадійовича “Модифікація радіаційно-індукованого мутагенезу в лімфоцитах периферичної крові людини з використанням астаксантину” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ