ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Спеціалізовані вчені ради
Спеціалізована вчена рада
Д 26.562.01, 03.00.01
“Радіобіологія”
Спеціалізована вчена рада
Д 26.562.02, 03.00.15
“Генетика”
Наказ про затвердження ради

Витяг з наказу про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2015 року МОН №261 від 06.03.2015 pdf_icon

Витяг з наказу про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року МОН №747 від 13.07.2015 pdf_icon

Паспорт спеціальності ради

Паспорт спеціальності 03.00.01 – радіобіологія

Паспорт спеціальності 03.00.15 – генетика (біологічні науки)

Паспорт спеціальності 03.00.15 – генетика (медичні науки)

Архів захищених дисертацій
Оголошення

Оголошення про захист дисертаційних робіт 27 червня 2017 року

27 червня 2017 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Генетика(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Веропотвелян Миколи Петровича “ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ В ЕТІОЛОГІЇ ТА ПАТОГЕНЕЗІ РЕПРОДУКТИВНИХ РОЗЛАДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 1: с.1 – с.165)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 2: с.166 – с.340)

Відгук на дисертацію (Акопян Г.Р.)
Відгук на дисертацію (Ковальчук Л.Є.)
Відгук на дисертацію (Татарчук Т.Ф.)


27 червня 2017 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Генетика(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Євтушок Богдани Анатоліївни “КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНА ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД НЕВРАЛЬНОЇ ТРУБКИ (НА МОДЕЛІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Кіцера Н.І.)
Відгук на дисертацію (Степанова Є.І.)Оголошення про захист дисертаційних робіт 29 червня 2017 року

29 червня 2017 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Генетика(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Ольхович Наталії Вікторівни “МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БІОХІМІЧНОГО ФЕНОТИПУ ЛІЗОСОМНИХ ХВОРОБ НАКОПИЧЕННЯ” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 1: с.1 – с.150)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ (частина 2: с.151 – с.304)

Відгук на дисертацію (Демидов С.В.)
Відгук на дисертацію (Телегєєв Г.Д.)
Відгук на дисертацію (Мінченко Ж.М.)


29 червня 2017 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Генетика(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Жилкової Євгенії Станіславівни “ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗНИЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЧОЛОВІКІВ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Тавокіна Л.В.)
Відгук на дисертацію (Заставна Д.В.)Оголошення про захист дисертаційних робіт 30 червня 2017 року

30 червня 2017 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Генетика(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Трофімової Наталі Сергіївни “АНАЛІЗ БІОХІМІЧНИХ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН В РОДИНАХ ВИСОКОГО РИЗИКУ МУКОПОЛІСАХАРИДОЗУ З УКРАЇНИ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Кучменко О.Б.)
Відгук на дисертацію (Карпова І.С.)


30 червня 2017 р. о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Генетика(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Мицик Наталії Йосипівни “МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКОВИХ ОРФАННИХ ХВОРОБ ОБМІНУ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ДЕФІЦИТОМ β-ГАЛАКТОЗИДАЗИ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Дибков М.В.)
Відгук на дисертацію (Козерецька І.А.)


30 червня 2017 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Генетика(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Бровко Антонa Олександровичa “ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХРОМОСОМНОГО МАТЕРІАЛУ НЕВИЗНАЧЕНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА СКЛАДНИХ ХРОМОСОМНИХ ПЕРЕБУДОВ У КАРІОТИПІ ЛЮДИНИ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Відгук на дисертацію (Дьоміна Е.А.)
Відгук на дисертацію (Мішаріна Ж.А.)