ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Спеціалізовані вчені ради
Спеціалізована вчена рада
Д 26.562.01, 03.00.01
“Радіобіологія”
Спеціалізована вчена рада
Д 26.562.02, 03.00.15
“Генетика”
Наказ про затвердження ради

Витяг з наказу про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2015 року МОН №261 від 06.03.2015 pdf_icon

Витяг з наказу про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року МОН №747 від 13.07.2015 pdf_icon

Паспорт спеціальності ради

Паспорт спеціальності 03.00.01 – радіобіологія

Паспорт спеціальності 03.00.15 – генетика (біологічні науки)

Паспорт спеціальності 03.00.15 – генетика (медичні науки)

Архів захищених дисертацій
Оголошення

Оголошення про захист дисертаційних робіт 24 жовтня 2018 року

24 жовтня 2018 р. о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради “Радіобіологія”(03.00.01) Д 26.562.01 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Прохорової Євгенії Михайлівни “Особливості радіобіологічних ефектів у потомства щурів, що зазнали впливу інкорпорованого 131І” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Білько Н.М.)
Відгук на дисертацію (Войціцький В.М.)


24 жовтня 2018 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради “Радіобіологія”(03.00.01) Д 26.562.01 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Куца Костянтина Володимировича “Нейрокогнітивний дефіцит при хронічній цереброваскулярній патології в осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінювання в діапазоні малих доз внаслідок Чорнобильської катастрофи” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ(частина 1: с. 1-100)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ(частина 2: с. 101-200)
Відгук на дисертацію (Бачинська Н.Ю.)
Відгук на дисертацію (Ткаченко М.М.)


Оголошення про захист дисертаційних робіт 25 жовтня 2018 року

25 жовтня 2018 р. о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради “Генетика”(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Скоробагатько Дар’ї Олександрівни “Компоненти пристосованості, ендоредуплікація та міжхромосомні взаємодії в потомстві Drosophila melanogaster Meig. після гострого y-опромінювання” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Козерецька І.А.)


25 жовтня 2018 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради “Генетика”(03.00.15) Д 26.562.02 при ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (проспект Перемоги 119,121(ЛДК 4-й поверх), м. Київ) відбудеться захист дисертаційної роботи Курінного Дениса Аркадійовича “Модифікація радіаційно-індукованого мутагенезу в лімфоцитах периферичної крові людини з використанням астаксантину” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Відгук на дисертацію (Дьоміна Е.А.)