ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Напрямки діяльності

Загальна діяльність ННЦРМ спрямована на:

  • Розробку та участь у реалізації довгострокових заходів з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи
  • Удосконалення державної системи надання медичної допомоги постраждалим контингентам населення України
  • Визначення медичних та радіобіологічних наслідків Чорнобильської катастрофи
  • Вивчення стану здоров’я постраждалого населення та розробка стратегії його збереження у віддалений післяаварійний період
  • Дозиметрію зовнішнього та внутрішнього опромінення контингентів постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Радіологічний моніторинг зон радіоактивного забруднення, дозиметрична паспортизація населених пунктів України
  • Медичне та біофізичне забезпечення робіт з перетворення обєкту «Укриття» ДСП ЧАЕС на екологічно безпечну систему та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
  • Участь у формуванні державної політики щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
  • Міжнародне співробітництво щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та інших великомасштабних ядерних аварій