ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Методичні рекомендації
2021

1. Обгрунтування норм фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії з урахуванням екологічних умов проживання населення, яке мешкає на територіях радіоекологічноо контролю

Читати у PDFpdf_icon

2020

1. Використання анторопоморфних гетерогенних фізичних фантомів людини різного віку для експериментального визначення доз на органи пацієнтів при променевій терапії та діагностичному опроміненні

Читати у PDFpdf_icon

2. Практичні підходи до діагностики інфікування SARS-COV-2 за допомогою імуноферментного аналізу

Читати у PDFpdf_icon

2019

1. Значення мутацій гена NOTCH1 для прогнозу перебігу хронічної лімфоцитарної лейкемії

Читати у PDFpdf_icon

2018

1. Моніторинг здоров’я за показниками смертності осіб, які були дітьми та підлітками на час аварії на Чорнобильській атомній електростанції та проживають на радіоактивно забруднених територіях

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

2. Ранній прогностичний маркер ефективної відповіді на терапію інгібіторами тирозинкіназ у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

3. Алгоритми діагностики пострадіаційних афективних і когнітивних розладів з урахуванням впливу генних поліморфізмів

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

4. Застосування нових біологічних маркерів у діагностиці ефектів іонізуючої радіації в імунній системі людини

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

5. Радіологічний моніторинг населення у надзвичайних ситуаціях опромінення

Читати у PDFpdf_icon

6. Забезпечення радіологічного моніторингу персоналу в надзвичайних ситуаціях опромінення

Читати у PDFpdf_icon

7. Шляхи корекції організованого харчування дітей середнього шкільного віку, які мешкають на територіях радіоекологічного контролю

Читати у PDFpdf_icon

8. Заходи з оптимізації складових якості життя та соціально-економічної компенсації ризиків для населення зони спостереження АЕС

Читати у PDFpdf_icon

9. Реконструкція індивідуалізованих доз опромінення суб’єктів державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, що проживають у окремих районах житомирської, київської, рівненської та чернігівської областей

Читати у PDFpdf_icon

10. Клінічні та імуногенетичні прояви ураження бронхолегеневої системи у віддаленому періоді аварії на ЧАЕС

Читати у PDFpdf_icon

11. Стан здоров’я дорослого населення, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС. Стратегічні напрямки профілактики непухлинних захворювань у віддаленому періоді

Читати у PDFpdf_icon

Архів

1. Критерії оцінки науково-дослідних робіт в галузі радіаційної медицини.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

2. Кардіо- і цереброваскулярна патологія у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фактори ризику, напрямки оптимізації медичного контролю і заходів профілактики.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

3. Особливості формування дози внутрішнього опромінення населення радіокативно забруднених територій у віддалений період аварії на ЧАЕС та заходи щодо зниження рівнів внутрішнього опромінення мешканців цих районів.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

4. Медико-соціальна допомога постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС з інвалідизуючими нервово-психічними розладами.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

5. Методологія ранньої неінвазивної діагностики фіброзу печінки у хворих із хронічними дифузними захворюваннями печінки, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

6. Удосконалення профілактики і лікування нервово-психічних розладів у жінок, які постраждали внаслідок радіаційної надзвичайної ситуації.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

7. Значення поліморфізму rs6449182 гена CD38 для ризику розвитку і прогнозу загального виживання хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

8. Організаційна структура блоку інтенсивної нейропсихіатричної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних радіаційних ситуацій.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

9. Диспансерний нагляд за пацієнтами дитячого віку із злоякісними захворюваннями системи крові педіатром та лікарем загальної практики – сімейної медицини.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

10. Охорона психічного здоров’я при радіаційних аваріях на ядерних реакторах та застосуванні “брудної бомби” і тактичної ядерної зброї.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

11. Оцінка ефективної дози опромінення лікарів- інтервенційних радіологів при використанні засобів індивідуального захисту за допомогою кількох персональних дозиметрів.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

12. Особливості надання кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги при комбінованих радіаційних ураженнях.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

13. Оптимізація харчового раціону як чинник формування мотивацій до фізичної активності дітей середнього шкільного віку та збереження здоров’я.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

14. Застосування молекулярних та психометричних показників для удосконалення діагностики віддалених пострадіаційних когнітивних розладів.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

15. Алгоритм визначення генетичної схильності до розвитку раку молочної залози у жінок, які зазнали дії іонізуюучої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

16. Алгоритм діагностики мієлопроліферативних новоутворень з еозинофілією.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

17. Диференційна діагностика злоякісних і доброякісних лімфаденопатій.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

18. Визначення мутацій генів TP53 і SF3B1 у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію: прогностичне значення, групи ризику.

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

19. Поліморфізм гену фосфодіестерази в оцінці ризику розвитку та прогресування ішемічної хвороби серця у осіб, які зазнали радіаційного впливу

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

20. Вдосконалення психосоціальної реабілітації постраждалих внаслідок великомасштабної радіаційної аварії

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon

21. Заходи з оптимізації поведінки населення, спрямованої на збереження здоров’я, та соціально-управлінської складової радіаційного ризику на території зони спостереження АЕС

Читати у PDFpdf_icon     Завантажитиrar_icon