ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Інформаційні листи
2018

Показники інвалідності від непухлинних хвороб дорослого населення, евакуйованого із 30-км зони ЧАЕС та учасників ЛНА на ЧАЕС 1986–1987 рр., віком 18-60 років на момент аварії.
Період спостереження 1988-2016 рр.

Читати у PDFpdf_icon


Прогнозування розвитку ішемічної хвороби серця у чоловіків і жінок, які зазнали радіаційного впливу

Читати у PDFpdf_icon


Комплексне застосування арт-терапії та світлоакупунктури для корекції психовегетативних розладів у дітей, які зазнали дії стресових чинників

Читати у PDFpdf_icon


Оцінка ризиків виникнення раку щитоподібної залози серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Читати у PDFpdf_icon


Результати комплексного радіаційно-гігієнічного моніторингу окремих населених пунктів радіоактивно забруднених територій житомирської області у 2018 році

Читати у PDFpdf_icon


Противірусна терапія в комплексному лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит

Читати у PDFpdf_icon

2017

Показники рівня, структури непухлинної захворюваності, інвалідності, смертності населення радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС

Читати у PDFpdf_icon


Експериментальна модель клінічних нейрорадіоембріологічних ефектів пренатального опромінення 131I на головний мозок

Читати у PDFpdf_icon


Застосування цитруліну для корекції ендотеліальної дисфункції у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій

Читати у PDFpdf_icon


Алгоритм діагностики та корекція змін в опорно-руховому апараті у дітей з гострими лейкеміями у віддалений період після Чорнобильської аварії

Читати у PDFpdf_icon


Заходи з реабілітації хворих з вогнепальними травмами м’яких тканин та переломами кісток

Читати у PDFpdf_icon


Прогностичні критерії ефективності лікування із включенням аутологічної трансплантації стовбурових клітин периферичної крові у хворих на плазмоклітинну мієлому

Читати у PDFpdf_icon


Особливості формування захворюваності на злоякісні новоутворення основних груп населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильскій АЕС, за результатами довгострокового моніторингу

Читати у PDFpdf_icon


Результати комплексного радіаційно-гігієнічного моніторингу окремих населених пунктів радіоактивно забруднених територій Рівненської області у 2017 році

Читати у PDFpdf_icon

2016

Спосіб визначення радіаційно-індукованого цитогенетичного ефекту і рівня хромосомної нестабільності внаслідок ефекту свідка в лімфоцитах крові людини

Читати у PDFpdf_icon


Діагностика хвороби Гоше у пацієнтів, яким планується проведення спленектомії

Читати у PDFpdf_icon


Результати комплексного радіаційно-гігієнічного моніторингу окремих населених пунктів радіоактивно забруднених територій Київської області у 2016 році

Читати у PDFpdf_icon

2015

Клініко-функціональні та структурні особливості хронічного обструктивного захворювання легень в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді

Читати у PDFpdf_icon


Результати дослідження динаміки виникнення випадків злоякісних новоутворень у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи за результатами 25-річного епідеміологічного моніторингу

Читати у PDFpdf_icon


Результати комплексного радіаційного моніторингу. Основні чинники формування дози внутрішнього опромінення мешканців окремих населених пунктів радіоактивно забруднених територій житомирської області

Читати у PDFpdf_icon


Визначення інтегрального показника функціонального стану антиоксидантної системи – фактора АОС для прогнозування ризику розвитку фіброзу печінки

Читати у PDFpdf_icon

2014
cover

1. Результати першого національного інтеркалібрування лабораторій індивідуального дозиметричного контролю в Україні
Автори: Чумак В.В., Волоський В.М., Моргун А.О., Баханова О.В., Деняченко Н.П. — Київ: 2014

ЧИТАТИ У PDFpdf_icon
ЗАВАНТАЖИТИrar_icon