ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Матеріали конференцій
2021


Загальні збори Національної академії медичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків»,
14 квітня 2021 р.,
м. Київ

Тези доповідей
bookcover

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
«Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків» 14 квітня 2021 року

Програма та тези доповідей

ЧИТАТИ У PDFpdf_icon ЗАВАНТАЖИТИrar_icon

Постерні доповіді
Назва доповіді Доповідачі

Оцінка стану кістковомозкового кровотворення у дрібних гризунів в природних популяціях ЗВ ЧАЕС у віддалений післяопераційний період

Н.К. Родіонова, А.І. Липська, Н.М. Рябченко, О. Б. Ганжа, О.О. Бурдо
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ, Україна

Прогнозування чисельності населення, народжуваності та смертності за допомогою сплайнів і відхил показань смертності за рахунок COVID–19

О.Г. Кукуш, Н.В. Гунько,
А.А. Мелекесцева

ННЦРМ

Дослідження кінетики 131І і дозоутворення в організмі лабораторних щурів

Дрозд І.П., Липська А.І.
Інститут ядерних досліджень НАН України, Відділ радіобіології та радіоекології, Київ, Україна

Зміни показників добового моніторування артеріального тиску в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії з гіпертонічною хворобою, які тривалий час працювали в умовах стресу

Габулавічене Ж.М., Настіна О.М., Курсіна Н.В., Сидоренко Г.В., Білий Д.О.
ННЦРМ

Розвиток найбільш поширених захворювань системи кровообігу в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії та вплив на них факторів ризику

Базика О. Д.
ННЦРМ

Оцінка невротичного стану у дітей, які проживають на радіоактивно забруденених територіях

Лісуха Л.М.
м.н.с. Відділу клінічної фізіології сполучної тканини, кандидат медичних наук, лікар невролог дитячий вищої категорії
 
Колпаков І.Є.
провідний науковий співробітник Відділу радіаційної педіатрії, вродженої і спадкової патології Інституту клінічної радіології ННЦРМ, доктор медичних наук

Biological markers of radiosensitivity of healthy cells in the environment of the irradiated targeted tumor

Domina E., Mikhailenko V., Makovetska L., Glavin A., Grinchenko O.
R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine.
 
Ivankova V.
National Cancer Institute of the Ministry of Health of Ukraine.

The desirability of introducing ‘Passport of individual radiosensitivity based on cytogenetic indicators’

Domina E.
R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine

Towards a better understanding of the effects of COVID-19 on individual human radiosensitivity

Chekhun V., Domina E.
R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology
and Radiobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine

Розробка нової методики оцінки паспортних доз населених пунктів України

С.В. Масюк, В.В. Василенко, О.М. Іванова, Г.В. Федосенко, В.Б. Будерацька, З.Н. Бойко, Н.С. Жадан, М.І. Чепурний, С.Г. Горбачов , А.Б. Білоник
ННЦРМ

Система реконструкції індивідуалізованих доз опромінення суб’єктів ДРУ та її застосування

О.М. Іванова, С.В. Масюк , В.Б. Будерацька , З.Н. Бойко, Н.С. Жадан, М.І. Чепурний, С.Г. Горбачов, Г.В. Федосенко
ННЦРМ

Стан системи окисного метаболізму за внутрішнього надходження до організму щурів радіоактивного йоду

Гриневич Ю.П., Липська А.І., Дрозд І.П., Телецька С.В., Шитюк В.А.
Інститут ядерних досліджень НАН України, Відділ радіобіології та радіоекології

Searching for New Cytologic Criteria in the Differential Dyagnostics of Thyroid Cancers

Y.M. Bozhok, A.V. Zelinskaya
Department of Functional Diagnostics, Institute of Endocrinology and Metabolism, Kyiv, Ukraine
 
A.G. Nikonenko
Department of Cytology, Bogomoletz Institute of Physiology, Kyiv, Ukraine

Оцінка функціональної активності клітин-попередників кісткового мозку щурів WISTAR за умов опромінення у різних дозах

Д.І. Білько, І.З. Руссу, М.В. Пахаренко, Н.М. Білько
Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна
 
Є.О. Снєжкова, Н.К. Родіонова
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна

Цитогенетичний контроль потенційного переопромінення підрядного персоналу ДСП ЧАЕС при будівництві нового безпечного конфайменту

Л.К. Бездробна, Т.В. Циганок, В.А. Курочкіна
Інститут ядерних досліджень НАН України
 
В.О. Сушко, С.Ю. Нечаєв, Л.І. Швайко
ННЦРМ

Радіаційні ризики та психічне здоров’я в постчорнобильський період

Гущук І.В.
Національний університет “Острозька академія”


НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
“СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ СЬОГОДЕННЯ: РОЛЬ ЛІКАРЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ”,
25-26 лютого 2021 р.,
м. Київ.

ЗБІРНИК ПРАЦЬpdf_icon
 
2020

Експертна проблемна комісія «Радіаційна медицина» МОЗ та НАМН України.
Презентації для науково-практичної конференції для лікарів.
26.03.2020
Київ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ У PDFpdf_icon
 
Назва доповіді Доповідачі

Епідеміологічні паралелі: віддалені медичні наслідки ядерних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі (Японія) та радіаційної аварії на ЧАЕС

Присяжнюк А.Є.
зав. лабораторії епідеміології раку ІРГЕ

Непухлинні ефекти іонізуючого опромінення у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Бузунов В.О.
д-р мед. наук, проф.

Чи є головний мозок та очі людини новими радіаційними мішенями?

Логановський К.М.
д-р мед. наук, професор

Фактори ризику ішемічної хвороби серця у постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії в світлі сучасних уявлень

Білий Д.О.
зав. відділення кардіології ННЦРМ, д-р мед. наук

Актуальні питання діагностики, лікування та реабілітації хворих на бронхолегеневу патологію, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Швайко Л.І.
д-р мед. наук, завідувач відділення пульмонології ідділу терапії радіаційних наслідків

Перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки у постраждалих внаслідок Чорнобильскої катастрофи у віддалений період спостережень

Саркісова Е.О.
к. мед. наук, Інститут клінічної радіології, Відділення гастроентерології відділу терапії радіаційних наслідків

Особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії та хронічного порушення мозкового кровообігу у УЛНА на ЧАЕС

Чупровська Н.Ю.
к. мед. наук, провідний науковий співробітник відділу перспективного розвитку та інноваційної діяльності ННЦРМ

Ранние формы рака молочной железы

Проф. Литвиненко А.А.,
Краснопольская О.С.

Сучасні підходи до діагностики хронічної лімфоцитарної лейкемії у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Чумак А.А.
Директор інституту клінічної імунології, завідувач лабораторії молекулярної біології відділу клінічної імунології ННЦРМ

Система організаційних заходів щодо поліпшення надання медичної допомоги першому поколінню нащадків, які народилися від постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та проживають на радіоактивно забруднених територіях

Ярошенко Ж.С.
головний лікар Клініки ННЦРМ

2016

Міжнародна наукова конференція «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – 30 років по тому»
18-19 квітня 2016 р., м. Київ
(Збірник тез + Презентації)

bookcover

Міжнародна наукова конференція «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років по тому» : програма і тези доповідей, 18–19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна. – Київ, 2016. – 318 с.

ЧИТАТИ У PDFpdf_icon ЗАВАНТАЖИТИrar_icon

PLENARY SESSION 1: ROLE OF CHORNOBYL IN UNDERSTANDING OF HEALTH EFFECTS DUE TO IONIZING RADIATION
Назва доповіді Доповідачі

HEALTH EFFECTS OF CHORNOBYL ACCIDENT IN UKRAINE

Bazyka D. A.
SI “National Research Centre for Radiation Medicine of the NAMS of Ukraine” (NRCRM)

FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF A STUDY OF RADIOINDUCED THYROID CANCER AS AN EFFECT OF THE CHORNOBYL ACCIDENT (30 YEARS OF FOLLOW-UP)

Tronko M. D.
SI “V.P. Komissarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the NAMS of Ukraine”

UNSCEAR AND CHORNOBYL RESEARCH

Weiss W., Crick M.
UNSCEAR

Роль ВОЗ в Преодолении Последствий Чернобыльской Катастрофы

Carr Z.
WHO

Комплексна дозиметрична паспортизація населених пунктів України та реконструкція індивідуалізованих доз суб’єктів Державного реєстру України (досвід, результати, перспективи)

Likhtariov I. A., Kovgan L. M.
NRCRM, Ukraine

THE HEALTH STATUS OF PERSONS WHO SURVIVED ACUTE RADIATION SICKNESS AS A RESULT OF THE ACCIDENT AT THE CHERNOBYL NPP

Bіlyi D.O., Sushko V.O., Klymenko S.V., Dubrovіna G.V., Bazyka D.A.
NRCRM, Ukraine

PROBLEMS OF MEDICAL AND DOSIMETRIC MONITORING OF PERSONNEL WORKING IN CHORNOBYL NPP “SHELTER” HAZARD CONDITIONS

Sushko V.O., Bazyka D.A., Likhtariov I.A Nechayev S.Yu., Berkovsky V.B., Loganovsky K.M., Liashenko L.O., Nezhovorova G.A., Bonchuk Yu. V., Ratiya G.G., Kolosynska O.O., Perchuk I.V.
NRCRM, Ukraine

PLENARY SESSION 2: EPIDEMIOLOGY STUDIES OF HEALTH EFFECTS OF THE CHORNOBYL ACCIDENT

LEUKEMIA AND OTHER HEMATOLOGICAL DISEASES AMONG CHORNOBYL CLEAN-UP WORKERS IN UKRAINE

Gudzenko N.A.1, Romanenko A.Yu.1, Mabuchi K.2, Bazyka D.A.1, Chumak V.V.1, Diagil I.S1.
1NRCRM, Ukraine. 2NCI, USA

THE SHAMISEN PROJECT

Cardis E.
CREAL, Spain

CO-CHER – AN INTERNATIONAL EFFORT FOR SUSTAINABLE CHORNOBYL HEALTH RESEARCH

Kesminiene A.
IARC, France

EPIDEMIOLOGY OF CANCER AFTER CHORNOBYL ACCIDENT

Prysyazhnyuk A.Ye.
NRCRM, Ukraine

RADIATION CATARACTS

Kundiev Yu.I.1, Fedirko P.A.2, Chumak V.V.2, Vitte P.M.1
1SI “Institute of Occupation Medicine of the NAMS of Ukraine”, 2NRCRM, Ukraine

INFLUENCE OF THE CHORNODYL ACCIDENTS CONSEQUENCES FOR UKRAINIAN POPULATION – 30 YEARS AFTERMARCH

Omelianets M.І., Gunko N.V.
NRCRM, Ukraine

SESSION 1a: THYROID DISEASES AFTER CHORNOBYL

HISTOPATHOLOGY OF THYROID CANCER IN UKRAINE AFTER CHORNOBYL ACCIDENT

Bogdanova T.I.
SI “V.P. Komissarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the NAMS of Ukraine”

IODINE-131 DOSE-DEPENDENT GENE EXPRESSION: ALTERATIONS IN BOTH NORMAL AND TUMOR THYROID TISSUE OF POST-CHORNOBYL THYROID CANCERS

M. Abend1, R. M. Pfeiffer2, C. Ruf1, M. Hatch3, T. I. Bogdanova4, M. D. Tronko4, J. Hartmann1, V. Meineke1, K. Mabuchi3, A. V. Brenner3
1Bundeswehr Institute of Radiobiology, Germany;
2Biostatistics Branch, Division of Cancer Epidemiology and Genetics, USA;
3Radiation Epidemiology Branch,Division of Cancer Epidemiology and Genetics, USA;
4SI “V.P.Komissarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of Academy of the NAMS of Ukraine”, Ukraine

BIOLOGICAL IMPACT OF RADIATION AND IODINE DEFICIENCY ON THYROID CELL

Derradji H.
Belgian Nuclear Research Centre (SCK-CEN)

REPRODUCTIVE HEALTH STATUS IN MALES WITH THYROID CANCER IN THE DYNAMICS OF TREATMENT

Luchytsky Ye.V., Zubkova G.A., Rybalchenko V.M., Skladanna I.I., Gulevatyi S.V., Zinych P.P
SI “V.P. Komissarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the NAMS of Ukraine

IODINE DEFICIENCY AS ONE OF THE FACTORS OF THYROID DISEASES AMONG THE POPULATION OF REGIONS AFFECTED BY THE CHORNOBYL ACCIDENT

Kravchenko V.I.
SI “V.P. Komissarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the NAMS of Ukraine”

FOCAL THYROID PATHOLOGY IN POST-CHORNOBYL PERIOD ACCORDING TO THE DATA OF MORPHOLOGIC STUDIES

Shidlovsky V.O., Deikalo I.M., Shidlovsky O.V.
SI “V.P. Komissarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the NAMS of Ukraine”

NON-CANCER THYROID DISEASES IN UKRAINE AFTER CHORNOBYL ACCIDENT – 30 YEARS OF FOLLOW-UP

Kaminsky O.V.
NRCRM, Ukraine

THYROID NODULES AND PAPILLARY CARCINOMAS. CONCEPT OF A THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC PROTOCOL 30 YEARS AFTER THE CHORNOBYL ACCIDENT

Kovalenko A.Ye.
SI “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the NAMS of Ukraine”

APPROACHES TO STANDARDIZATION OF THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH THYROID PATHOLOGY AS A RESULT OF THE CHORNOBYL ACCIDENT

Kvachenyuk A.M.
SI “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the NAMS of Ukraine”

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DISTANT METASTASES IN PATIENTS OF YOUNG AGE WITH DIFFERENTIATED THYROID CANCER

Gulevatyi S.V., Sovenko T.K, Volynets I.P.
SI “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the NAMS of Ukraine”

Features and mechanisms of immunological disorders after radioiodine therapy for thyroid cancer

Zamotayeva G.A.
SI “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the NAMS of Ukraine”

SESSION 1b: DOSIMETRY STUDIES AND RISK ASSESSMENT PROBLEMS

Long-term mass WBC-monitoring of Ukrainian people experienced the Chernobyl accident

Vasylenko V.V., Pikta V.O., Shpachenko D.I., Litvinets L.O., Nechayev S.Yu., Tsigankov M.Ya.
NRCRM, Ukraine

RECONSTRUCTION OF INDIVIDUAL INTERNAL THYROID DOSES DUE TO CHORNOBYL ACCIDENT EXPOSURE: THE PROBLEMS AND SOLUTIONS

Chepurny M. I., Masiuk S. V., Kovgan L. M.
NRCRM, Ukraine

RECONSTRUCTION OF INDIVIDUALIZED WHOLE BODY AND THYROID DOSES FOR THE SUBJECTS OF THE UKRAINIAN STATE REGISTER FOR THE CHORNOBYL ACCIDENT SUFFERERS

Ivanova О.M., Boyko Z.N., Gerasymenko V.B.
NRCRM, Ukraine

Special radiation hazard zone of Chornobyl NPP: radiation and hygienic substantiation of existent sizes, current status and perspectives

Bonchuk Yu.V., Berkovskyy V.B., Ratia G.G.
NRCRM, Ukraine

Current state of radiation safety and dosimetric control of internal irradiation in personnel engaged in works of the “Shelter” Object transformation

Nechayev S.Yu., Likhtariov I.A., Sushko V.O., Berkovskyy V.B., Kovgan L.M., Bonchuk Yu.V., Ratia G.G., Vasilenko V.V., Tsygankov M.Ya., Masiuk S.V., Gorbachov S.G., Volkernuk Т.О., Gerasymenko V.B., Pikta V.O.
NRCRM, Ukraine

DOSIMETRY OF INTERNAL EMITTERS: UPGRADING THE ICRP METHODOLOGY, CHORNOBYL APPLICATIONS AND FURTHER NEEDS

Berkovskyy V.B., Bonchuk Yu.V., Ratia G.G.
NRCRM, Ukraine

RADIATION RISK ESTIMATION UNDER UNCERTAINTY IN EXPOSURE DOSES

Kukush O., Shklyar S.
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

SESSION 2: CIRCULATORY SYSTEM DISEASES

HEALTH OF ADULT POPULATION AFFECTED BY CHORNOBYL DISASTER. WAYS AND MEASURES OF MEDICAL AND SOCIAL PROTECTION

Buzunov V.
NRCRM, Ukraine

CARDIOTROPIC EFFECTS OF INTERNAL AND EXTERNAL EXPOSURE: PARADOXES OF 137Cs INCORPORATION – METABOLIC CARDIOMYOPATHY

Gritsuk A.I., Koval A.N., Gritsuk N.A., Zhadeyko R.R., Sergeenko S.M.
Gomel State Medical University, Belarus

CEREBROVASCULAR DISEASES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM LESIONS IN THE SUFFERERS OF THE CHORNOBYL ACCIDENT

Loganovsky K.M., Chuprovska N.Y., Antypchuk K.Yu., Bomko M.O., Loganovska T.K., Kolosynska O.O., Perchuk I.V., Kostiuchenko V.G.
NRCRM, Ukraine

PLENARY SESSION 3: MECHANISMS OF RADIATION EFFECTS

Predicting hematological severity scores within the first 3 days after radiation exposure using peripheral blood cell counts

Port M.
Institute of Radiobiology of the German Armed Forces Affiliated to the University of Ulm

DOSE DEPENDENT CHANGES IN GENE REGULATION OF TELOMERE LENGTH AND APOPTOSIS AT THE LATE PERIOD AFTER CHORNOBYL

Ilyenko I.M., Bazyka D.A., Muzalevska K.D., Belyaev O.
NRCRM, Ukraine

Three decades of experience in research the radiation-induced cytogenetic effects in human somatic cells in different terms following Chornobyl accident

Pilinska M.A., Shemetun G. M., Shemetun O.V., Dibska O.B., Talan O.O., Pedan L.R., Kurinyy D.A., Dibskiy S.S.
NRCRM, Ukraine

THE CONCEIVABLE MECHANISMS OF HUMAN SPERM DEPRAVATION ON RADIATION POLLUTED TERRITORIES

S.V. Andreychenko, L.V. Gorban, A.V. Chernyshov, L.V. Stamboli, A.V. Klepko
NRCRM, Ukraine

STUDY OF HUMAN TUMOUR TRANSFORMED TISSUES BY X-RAY DIFFRACTION METHODS USING SYNCHROTRON RADIATION

Vazina A.A.1, N.F. Lanina N.F.1, Vasilieva A.A.1, Zabelin A.V.2, Podpryatov S.S.3,4, Marinsky G.S.3, Podpryatov S.E.3,4
1Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, RAS, Pushchino, Russia
2National Research Center “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia
3E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine
4Municipal Clinical Hospital No. 1, Kiev, Ukraine

PLENARY SESSION 4: MEDICAL CONSEQUENCES

VESTIBULAR AND AUDITORY DYSFUNCTIONS IN CLEAN-UP WORKERS OF THE CHORNOBYL NUCLEAR POWER PLANT IN DYNAMICS OF 30 YEARS AFTER THE ACCIDENT

Zabolotny D.I., Mischanchuk N.S.
SI “O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of the NAMS of Ukraine”, Ukraine

RADIATION CATARACTS – NEW DATA RECEIVED AFTER CHORNOBYL ACCIDENT

Fedirko P.A1, Pasiechnikova N.V.2
1NRCRM, Ukraine;
2SI “V.P.Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the NAMS of Ukraine”, Ukraine

HEALTH EFFECTS IN CHILDREN IN THE LATE PERIOD OF THE CHORNOBYL ACCIDENT

Stepanova Ye.I.
NRCRM, Ukraine

Состояние здоровья детей после аварии на АЭС «Фукусима 1» и актуальные проблемы Японии

Yuko Yoshida
Chernobyl Health Survey and Health Care Support for the Victims – Japan Women’s Network, Japan

PROBLEMS OF MEDICAL EXPERTISE OF THE DISEASES RESULTED IN DISABLEMENT AND DEATH, WITH THE EFFECTS OF THE CHORNOBYL ACCIDENT IN THE REMOTE PERIOD

Tatarenko O.M., Sushko V.O., Kolosynska O.O., Berestiana Z.M.
NRCRM, Ukraine

SESSION 3: RADIOECOLOGY PROBLEMS OF THE CHORNOBYL ACCIDENT

COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF RADIOPROTECTIVE MEASURES IN THE AGRICULTURAL SPHERE AFTER ACCIDENTS ON CHORNOBYL AND FUKUSHIMA NUCLEAR POWER PLANTS

Gudkov I.M., Pareniuk O.J.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; Institute of Environmental Radioactivity, Fukushima, Japan

РАДІОЄМНІСТЬ БІОТИ ЕКОСИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ

Kutlakhmedov Y.A1, Matveeva I.V.2
1Institute of Cell Biology and Genetic Engineering of the NAS of Ukraine
2Institute of Ecological Safety of the NAU, Ukraine

ECOLOGICAL CONSEQUENCES OF CHORNOBYL AND FUKUSHIMA NPPS ACCIDENTS

Milinevsky G.4, Mousseau T.1, Moller A.2, Mappes T.3, Boratynsky Z.5, Tukalenko E.4, Chizhevsky I.6, Kireev S.6, Bonisoli-Alquati A.1, Lavrinenko A.4, Krasnov V.7, Peklo A.8
1University of South Carolina, Columbia, SC USA;
2Universite Paris-Sud, Orsay Cedex, France;
3University of Jyvaskyla, Finland;
4Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine;
5University of Porto, Vairao, Portugal;
6Chornobyl Radioecological Centre, Chernobyl, Ukraine;
7Institute for Safety Problems of NPPs, Kyiv, Ukraine;
8Zoological Museum, Kyiv, Ukraine

«ГАРЯЧІ» ЧАСТКИ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Mikheev O.М., Ovsiannikova L.G.
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering of the NAS of Ukraine

137Cs В КОМПОНЕНТАХ ЭКОСИСТЕМЫ ВОДОЁМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС ЧЕРЕЗ 29 ЛЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ

Kostiuk V.A., О. Л. Зарубин, Н. Е. Зарубина, В. А., Э.Ю. Котишевская, И. А. Малюк
Institute for Nuclear Research of the NAS of Ukraine

ACCELERATED CONTROLLED DEACTIVATION AND DECONTAMINATION OF RADIOACTIVE WATER AND LONG-LIVED REACTOR WASTE IN NATURAL MICROBIOLOGICAL SYSTEMS

Vysotskii V.1, Kornilova A.2
1Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine;
2Moscow State University, Moscow, Russia

THE MOLECULAR-GENETIC ADJUSTMENT OF METABOLIC PATHWAYS OF THE PLANT GROW UNDER CHRONIC IONIZING RADIATION IN CHERNOBYL ALIENATION ZONE

Rashydov N.M., Berezhna V.V., Sakada V.I.
Institute Cell Biology and Genetic Engineering of NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine

SESSION 4: PSYCHO-SOCIAL IMPACT OF RADIATION EMERGENCIES, RISK COMMUNICATION TO PUBLIC, SOCIAL MOBILIZATION AND COMMUNITY ENGAGEMENT

MENTAL HEALTH CONSEQUENCES OF CHORNOBYL: 30 YEARS AFTERMATH

Loganovsky K.M.
NRCRM, Ukraine

CEREBRAD STUDY: LOW DOSE EFFECTS ON BRAIN

Benotmane M.A.
SCK-CEN, Belgium

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS IN THE FORMATION HEALTH OF RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORIES

Prylypko V. A., Petrychenko O. O., Ozerova Yu. Yu., Morozova M. M., Shevchenko K. K., Bondarenko I. V.
NRCRM, Ukraine

Hospitality. A relationship of help for cancer-affected children and their families.

Rizzi D.
“Soleter onlus”, Italy