ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Показання для госпіталізації у відділення стаціонару клініки ННЦРМ

(Оберіть відділення щоб отримати більше інформації)

А. Стаціонар для дорослих

І. ВІДДІЛЕННЯ РАДІОІНДУКОВАНОЇ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ

 • Особи, які перенесли гостру променеву хворобу
 • Особи із задокументованою дозою опромінення 0,5 грей та вище (поліпатологія)
 • Особи, у яких згідно з радіаційним анамнезом могли бути високі дози зовнішнього одноразового та довготривалого опромінення (поліпатологія)
 • Особи, які постраждали внаслідок аварії на виробництві, де є джерела радіоактивного випромінювання
 • Особи, які виконують радіаційно небезпечні роботи (персонал категорії А) на підприємствах ядерно-промислового та ядерно-енергетичного комплексів

ІІ. ВІДДІЛЕННЯ ХІРУРГІЧНОЇ РАДІОІНДУКОВАННОЇ ПАТОЛОГІЇ

 • Хвороби щитовидної залози
  • – нетоксичні форми зобу
  • – злоякісні новоутворення щитовидної залози
  • – злоякісні новоутворення наднирника, інших ендокринних залоз
 • Симптоми компресії суміжних структур шиї
 • Неможливість точної диференціальної діагностики злоякісних пухлин щитовидної залози в амбулаторно – поліклінічних умовах
 • Хвороби молочної залози, гінекомастія
  • – солітарна киста молочної залози
  • – фіброаденоз молочної залози
  • – гіпертрофія молочної залози
 • Доброякісні м’якотканеві пухлини (ліпоми, атероми, фіброми, келоїдні рубці)
 • Злоякісні новоутворення молочної залози

ІІІ. ВІДДІЛЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

 • Хвороби щитовидної залози (гіпотиреоз, тиреоїдит)
 • Патологія паращитовидної залози (гіпопаратиреоз)
 • Відхилення від норми результатів проби на толерантність до глюкози
 • Ожиріння
 • Цукровий діабет середньої і важкої форми І і ІІ типу, у тому числі вперше виявлений
 • Підозра на інсулому, феохромоцитому
 • Патологія наднирників

ІV. ВІДДІЛЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

 1. Радіаційна психоневрологічна патологія:
  1. Дисциркуляторна енцефалопатія (енцефаломієлопатія) в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованого населення
 2. Психоневрологічна патологія у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, випробувань атомної зброї; працюючих у контакті з джерелами іонізуючих випромінювань
  1. Органічні, у тому числі і симптоматичні психічні розлади, включаючи неврозоподібні стани, з урахуванням протипоказань
  2. Невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади
  3. Поведінкові синдром, пов’язані з фізіологічними порушеннями і фізичними факторами з урахуванням протипоказань
  4. Судинна патологія головного та спинного мозку у стадії субкомпенсації (церебральний атеросклероз, гіпертонічна енцефалопатія, дисциркуляторні енцефалопатії та мієлопатії)
  5. Захворювання периферичної нервової системи: (неврити, поліневрити, полінейропатії, радикуліти, у тому числі на тлі остеохондрозу хребта)
  6. Залишкові явища перенесених запальних захворювань нервової системи (церебральний арахноїдит та ін.)
  7. Демієлінізуючі захворювання нервової системи (множинний склероз, енцефалопатії та ін.)
  8. Посттравматичні захворювання головного та спинного мозку (посттравматична енцефалопатія)
  9. Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи (хвороба Фридрейха, П’єра–Марі, Коновалова–Вільсона, Штрюмпеля, сірінгомієлія, міастенія та ін.)
  10. Хвороба Паркінсона та інші екстрапірамідні порушення
  11. Хвороба Альцгеймера та Піка з урахуванням протипоказань
  12. Боковий аміотрофічний склероз і аналогічні синдроми на тлі остеохондрозу хребта
  13. Захворювання вегетативної нервової системи

V. ВІДДІЛЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ КАРДІОЛОГІЇ

 1. Хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском
  1. Ессенціальна гіпертонія
  2. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця
  3. Гіпертонічна хвороба 2 ст. з недостатністю кровообігу не вище 2 ст.
  4. Вторинна гіпертензія
 2. Ішемічна хвороба серця
  1. Стенокардія напруження ф.к. I-III без недостатності кровообігу і з недостатністю кровообігу не вище 2 ст.
 3. Хронічна ішемічна хвороба серця
 4. Хронічні ревматичні хвороби серця

VІ. ВІДДІЛЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

 1. Гострі та хронічні легеневі прояви, спричинені іонізуючою радіацією
  1. Радіаційний пневмоніт (гострі легеневі прояви, спричинені іонізуючою радіацією)
  2. Фіброз легенів внаслідок дії радіації (хронічні легеневі прояви, спричинені іонізуючою радіацією)
  3. Інгаляційна інкорпорація радіонуклідів до бронхолегеневої системи
 2. Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів
  1. Хронічний бронхіт
  2. Емфізема
  3. Інша хронічна обструктивна легенева хвороба
  4. Астма
  5. Бронхоектатична хвороба
 3. Хвороби плеври
  1. Ексудативний плеврит
 4. Пневмонія
 5. До відділення радіаційної пульмонології також можуть госпіталізуватись хворі з захворюваннями системи кровообігу, травної, ендокринної, нервової системи, які мають конкуруючу по тяжкості бронхолегеневу патологію

VІІ. ВІДДІЛЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

 1. Захворювання стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки
  1. Хронічний гастрит
  2. Виразкова хвороба
  3. Хронічний дуоденіт
  4. Хронічний гастродуоденіт
 2. Хвороби оперованого шлунку
  1. Демпінг-синдром
  2. Гіпоглікемічний синдром
  3. Синдром привідної кишки
  4. Післяваготомічний синдром
 3. Захворювання гепатобіліарної системи
  1. Хронічний некалькулезний холецистит
  2. Хронічний калькулезний холецистит в стадії ремісії
  3. Дискінезія жовчовивідних шляхів
  4. Післяхолецистектомічний синдром
  5. Жировий гепатоз
  6. Хронічний гепатит легкого та середнього ступеню важкості, алкогольний гепатит
  7. Хронічні вірусні гепатити: хронічний вірусний гепатит В з дельта-агентом (вірусом) в стадії інтеграції
  8. Хронічний вірусний гепатит В, С
  9. Цироз печінки у стадії компенсації та субкомпенсації
 4. Захворювання підшлункової залози
  1. Хронічний панкреатит у стадії загострення (окрім підозри на хірургічну патологію)
 5. Захворювання кишечнику
  1. Синдром роз’ятрених кишок
  2. Синдром роз’ятрених кишок з діареєю
  3. Синдром роз’ятрених кишок з закрепами
  4. Хронічний коліт
  5. Хвороба Крона легкого та середнього ступеню важкості (неускладнений перебіг)
  6. Неспецифічний виразковий коліт легкого та середнього ступеню важкості (неускладнений перебіг)

VІІІ. ВІДДІЛЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ГЕМАТОЛОГІЇ

 1. Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин
  1. Гострі та хронічні лейкози
  2. Неходжкінська лімфома
  3. Хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз)
  4. Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення
  5. Злоякісні імунопроліферативні хвороби
 2. Новоутворення невизначеного або невідомого характеру
  1. Поліцитемія справжня
  2. Мієлодиспластичний синдром
  3. Інші новоутворення невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин
 3. Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму
  1. Аліментарні анемії
  2. Гемолітичні анемії
  3. Апластичні та інші анемії
  4. Порушення згортання крові, пурпура та інші геморагічні стани
  5. Інші хвороби крові та кровотворних органів

ІХ. ВІДДІЛЕННЯ ОНКОЛОГІЇ

 • Проведення неоадьювантної, адьювантної, індукційної хіміотерапії в процесі комплексного чи комбінованого лікування та паліативної хіміотерапії наступних нозологічних форм:
  • Злоякісні новоутворення органів травлення
  • Меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри
  • Злоякісні новоутворення м’яких тканин
  • Злоякісні новоутворення молочної залози
  • Злоякісне новоутворення щитовидної залози
  • Злоякісні новоутворення неточно визначені, вторинні та неуточненої локалізації
  • Загальносоматична патологія, яка за своїм перебігом потребує введення хіміотерапевтичних препаратів.

Х. ВІДДІЛЕННЯ СТАЦІОНАРУ ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ

 • Хронічні хвороби дихальних шляхів
 • Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки
 • Захворювання гепатобіліарної системи
 • Захворювання підшлункової залози
 • Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин
 • Хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском
 • Хронічна ішемічна хвороба серця
Б. Стаціонар для дітей

І. ВІДДІЛЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ПЕДІАТРІЇ

 1. Хвороби органів дихання (пневмонія, бронхіт)
 2. Алергійні хвороби
  1. Бронхіальна астма
  2. Астматичний бронхіт
  3. Поліноз
 3. Хвороби органів травлення
  1. Хронічний гастрит, гастродуоденіт
  2. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки
  3. Хронічний холецистит, холангит
  4. Дискінезія жовчовивідних шляхів
  5. Хронічний панкреатит
  6. Хронічний гепатит
 4. Хвороби серця і судин
  1. Неревматичний міокардит
  2. Ревматизм
  3. Інфекційний міокардит
  4. Серцева недостатність
  5. Нейроциркуляторна дистонія
 5. Дифузійні хвороби сполучної тканини
  1. Ювенільний ревматоїдний артрит
  2. Системний червоний вовчак
 6. Хвороби нирок та сечостатевої системи
  1. Гострий гломерулонефрит
  2. Хронічний гломерулонефрит
  3. Гострий пієлонефрит
  4. Хронічний пієлонефрит
  5. Інфекції сечових шляхів
  6. Дисметаболічна нефропатія

II. ВІДДІЛЕННЯ ВРОДЖЕНОЇ ТА СПАДКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ

 1. Вроджені та спадкові порушення метаболізму
 2. Імунодефіцитні стани
 3. Вроджені вади розвитку та спадкові захворювання системи кровообігу
 4. Вроджені вади розвитку та спадкові захворювання системи дихання
 5. Вроджені вади розвитку та спадкові захворювання органів травлення
 6. Вроджені вади розвитку та спадкові захворювання статевих органів
 7. Вроджені вади розвитку та спадкові захворювання сечовивідної системи
 8. Вроджені вади розвитку та спадкові захворювання кістково-м’язової системи

ІІІ. ВІДДІЛЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ГЕМАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ

 1. Злоякісні новоутвореннями кровотворної і лімфоїдної системи:
  1. Хвороба Ходжкіна
  2. Неходжкинська лімфома
  3. Т-клітинні лимфоми
  4. Лімфоїдна лейкемія ( гостра лімфобластна лейкемія)
  5. Мієлоідна лейкемія (гостра мієлобластна лейкемія, хронічна мієлоїдна лейкемія
  6. Моноцитарна лейкемія
  7. Інші злоякісні новоутвореннями кровотворної і лімфоїдної системи
 2. Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру:
  1. Поліцитемія справжня
  2. Мієлодиспластичні синдроми
  3. Інші новоутвореннями невизначеного чи невідомого характеру кровотворної і лімфоїдної системи
 3. Хвороби крові і кровотворних органів:
  1. Аліментарні анемії
  2. Гемолітичні анемії
  3. Апластичні та інші анемії
  4. Порушення згортання крові, пурпура та інші геморагічні стани
  5. Інші хвороби крові і кровотворних органів
 4. Хвороби системи кровообігу. Хвороби вен, лімфатичних судин та лімфовузлів

ІV. ВІДДІЛЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ

 • Хвороби щитовидної залози
 • Патологія паращитовидної залози
 • Гіпофункція та інші порушення гіпофізу
 • Відхилення від норми результатів проби на толерантність до глюкози
 • Ожиріння та інші види надмірного харчування
 • Порушення обміну ліпопротеїдів та інші ліпідемії
 • Недостатність харчування
 • Порушення мінерального обміну
 • Патологія наднирників
 • Ендокринні порушення статевих залоз
 • Захворювання гіпофіза
 • Захворювання гіпоталамуса
 • Хромосомні захворювання
 • Генетично обумовлені ендокринні захворювання
 • Інші форми порушення фізичного розвитку (соматогенний, конституціональний нанізм)