ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
07.11.2021

З глибоким сумом сповіщаємо, що 05 листопада 2021 року перестало битися серце, Володимира Григоровича Бебешка, видатного вченого, члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, професора, дитячого гематолога, лікаря від Бога.

Бебешко Володимир Григорович, народився 7 лютого 1938 року. У 1960 році закінчив Київський медичний інститут, з 1960 до 1962 року працював лікарем в районній лікарні м.Монастирище Черкаської області.

Бебешко В.Г. в період з 1962 по 1986 роки працював у Київському науково-дослідному інституті гематології та переливання крові МОЗ України на посаді лікаря, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, а з 1975 року – керівником дитячого гематологічного відділення.

В.Г.Бебешко у 1967 році захистив кандидатську, а в 1982 році – докторську дисертацію. В 1983 році рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР йому присвоєно вчене звання професора за спеціальністю “Гематологія і переливання крові”.

Після аварії на Чорнобильській АЕС 15 жовтня 1986 року був призначений на посаду керівника гематологічного відділення Всесоюзного центру радіаційної медицини АМН СРСР, а потім заступника директора Центру – директора Інституту клінічної радіології ВНЦРМ АМН СРСР. 29 грудня 1986 року Президія АМН СРСР затвердила В.Г. Бебешка на цій посаді.

За час роботи в Київському НДІ гематології і переливання крові МОЗ України Бебешко В.Г. створив школу дитячих гематологів на Україні і протягом більше 20 років був головним дитячим гематологом МОЗ України. Його наукові розробки з обширних аспектів дитячої гематології впроваджені в роботу всіх дитячих гематологічних відділень України і використовуються в педагогічному процесі на кафедрах гематології Національного університету охорони здоров’я ім.П.Л. Шупика і Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця.

Професор Бебешко В.Г. був одним з провідних клініцистів-гематологів в країнах СНД, його наукові роботи добре відомі за кордоном. Він автор понад 600 наукових публікацій, в тому числі 80 опубліковано в іноземних журналах; є співавтором 12 монографій і 11 авторських свідоцтв і патентів.

Професор В.Г. Бебешко – висококваліфікований спеціаліст в галузі експериментальної та клінічної гематології. Йому належать важливі розробки з діагностики та лікування гострих лейкозів та гіпоплазій кровотворення у дітей. Ним вперше у нашій країні сформульована концепція відновлення гемопоетичного мікрооточення при гемобластозах. Він широко впровадив у практику гематологічних підрозділів трансплантацію кісткового мозку та ембріональної печінки. Ним підготовлено 26 кандидатів та 11 докторів медичних наук.

Після Чорнобильської катастрофи професор Бебешко В.Г. очолив клінічний напрям з проблем радіаційної медицини. В Інституті клінічної радіології під його керівництвом (1986 – 2011 рр.), успішно розроблялися сучасні напрямки діагностики, а також з’ясовувалися механізми формування та лікування найближчих та віддалених негативних наслідків дії іонізуючого випромінювання на організм дітей та дорослих.

З 2000 р по 2011 р. В.Г.Бебешко -генеральний директор ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

Проф. Бебешко В.Г. був головою вченої ради ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»; членом Наукової ради при Президії НАМН України з теоретичної та профілактичної медицини; членом вченої ради МОЗ України; головою проблемної комісії “Проблеми радіаційної медицини” (2000 – 2010 рр.) МОЗ та НАМН України, головою проблемної комісії «Гематологія» (2010-2021рр.), членом Міжнародного товариства радіопатологів; заступником голови Центральної міжвідомчої експертної ради по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; директором Центру співробітництва з ВООЗ в мережі медичної готовності та допомоги при радіаційних аваріях; представником України в ЄС з питань імуногематології і трансфузіології; експертом ВООЗ та МАГАТЕ з питань радіаційної медицини; президентом Міжнародної асоціації екологічної медицини; членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій за фахом – “Гематологія та трансфузіологія” і “Радіобіологія (медичні та біологічні науки)”. Проф. В.Г.Бебешко був дійсним членом Міжнародної академії наук вищої школи, головним редактором збірника «Проблеми радіаційної медицини і раюіобіології», членом редакційної ради «Міжнародного журналу радіаційної медицини», журналів «Український журнал гематології та трансфузіології», «Український медичний часопис».

В.Г.Бебешко -заслужений діяч науки и техніки України (2006), лауреат державної премії України в галузі науки и техніки (2007), нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, Міжнародним орденом Сократа (Великобританія), медаллю “1500-летие Киева”, знаком “Ветеран праці”. Володимир Бебешко є кавалером трьох орденів(III, II та I ступенів) святого рівноапостольного Володимира.

Світла пам’ять про Володимира Григоровича Бебешко назавжди збережеться в нащих серцях. Висловлюємо свої співчуття рідним та близьким та сумуємо разом з ними.

Колектив Державної установи
«Національний науковий центр
радіаційної медицини НАМН України»