ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
18.01.2021

17-18 грудня 2020 р. в Києві on line ННЦРМ провів щорічну X науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань»

17-18 грудня 2020 р. в Києві on line ННЦРМ провів щорічну X науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань».

1

Модераторами були проф. Клименко С.В. та проф. Дягіль І.С.

Участь в конференції прийняли відомі європейські фахівці: проф. Джузеппе Сальо та проф. Тіціано Барбуї (Італія), проф. Рудігер Хельман, проф. Томас Ернст (Німеччина), проф. Б.Бренд-Штауфер (Швейцарія), проф. Е.Хатціміхаель (Греція), д-р Ф.Вольфарт та проф. В.Рабіч (Австрія).

 

Зареєструвалися до участі в конференції 357 лікарів-гематологів, спеціалістів з лабораторної діагностики з областей України.

 

Засідання було відкрите доповіддю генерального директора ННЦРМ, академіка НАМН України Базики Д.А. «Перспективи розвитку гематології в Україні у віддаленому періоді після аварії на Чорнобильській АЕС».

 

Стратегія діагностики, лікування та тактики ведення ускладнень у хворих з хронічним мієлолейкозом (ХМЛ) від терапії інгібіторами тирозинкіназ (ІТК) була предметом обговорення першої секції конференції. Проф. Д.Сальо висвітлив сучасний стан в лікуванні ХМЛ в країнах Європи та США та окремо зупинився на завданнях, які стоять перед гематологами в 2021 році.

 

Проф. Р.Хельман висвітлив основні питання останніх рекомендацій ELNet 2020 для ХМЛ.

 

Доповідь проф. Т.Барбуї «Смертність та тромбо-геморагічні події у пацієнтів із класичними мієлопроліферативними неоплазіями та COVID-19. Дослідження ELNet” викликала жвавий інтерес і численні запитання.

 

Проф. Е.Ернст зробив доповідь про результати досліджень щодо молекулярно-генетичних порушень у опромінених пацієнтів з ХМЛ, які були проведені разом із фахівцями ННЦРМ.

 

Проф. І.Дягіль доповіла про роль інгібіторів тирозин кінази 2-го покоління в терапії ХМЛ в 2020», а д.б.н. І.Дмитренко продемонструвала результати дослідження генетичних маркерів розвитку резистентності у хворих на ХМЛ. Проф. С.Клименко зробив огляд сучасного стану діагностики та лікування імунної тромбоцитопенії, а к.м.н. Н.Лопіна детально висвітлила питання кардіотоксичності на тлі лікування інгібіторами тирозинкінази у пацієнтів з ХМЛ.

 

Окрема секція була присвячена сучасним перспективам діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань, на якій виступили проф. І.Крячок, д.м.н. Т.Перехрестенко. д.б.н. І.Іл’єнко доповіла про можливості діагностики пароксизмальної нічної гемоглобінурії в умовах відділу клінічної імунології ННЦРМ.

 

На наступних сесіях були заслухані актуальні питання в лікуванні резистентних форм гемофілії, антибіотикотерапії в залежності від збудників та підходи до трансплантації на досвіді австрійських трансплантологів (д-р Ф.Вольфарт та проф. В.Рабіч).

 

Учасники конференції мали можливість задати питання доповідачам під час обговорення доповідей. Учасники конференції успішно та плідно працювали, продуктивно обмінювалися досвідом, новими науковими досягненнями.