ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
18.01.2021

25-26 ЛЮТОГО 2021 р.
ВІДБУДЕТЬСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ СЬОГОДЕННЯ: РОЛЬ ЛІКАРЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА»,
В МЕЖАХ ЯКОЇ ПРОЙДЕ ТРАДИЦІЙНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ»

25-26 лютого 2021 р. відбудеться науково-практична конференція «Сучасні проблеми медицини сьогодення: роль лікаря в житті суспільства», в межах якої пройде традиційна наукова конференція «Сучасні проблеми офтальмології». Конференція включатиме тренінги із оволодінням практичними навичками з отриманням балів безперервного професійного розвитку.

 

Науковий організатор: ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» за участю співробітників ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України» та інших установ.

 

Конференція внесена до реєстру з’їздів, конґресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ України, які проводитимуться у 2021 році (розділ «Науково-практичні конференції», № 028) і також до переліку МОН України (реєстраційне посвідчення № 520 від 13 жовтня 2020 року).

 

Час проведення: 25 і 26 лютого 2021 р.

 

Реєстрація за посиланням:

Реєстрація

 

Передбачено видання тез (матеріали будуть розміщені на сайті ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»).
За бажанням учасники можуть надати тези для публікації у Збірнику праць конференції українською або англійською мовами обсягом до 1 сторінки формату А4.

Тези просимо надсилати до 10.02.2021 року на електронну адресу [email protected]

Термін подання: до 10 лютого 2021 року.

 

Оформлення тез:

Назва файлу – за прізвищем першого автора кирилицею. Файли повинні мати розширення doc або rtf.

Шрифт – 14, Times New Roman; інтервал – 1 рядок; поля – 2 см з усіх боків; абзацний відступ: 0,5 см.

Назва тез – прописними прямими буквами напівжирним шрифтом, розташування – центроване.

П.І.Б. автора (авторів) – прямими буквами напівжирним шрифтом розташування – центроване.

Назва організації, міста, країни – курсивом, напівжирним шрифтом розташування – центроване.

Текст тез – до 1 сторінки: прямі букви, шрифт – 14, Times New Roman, розташування – по ширині.

Рисунки та фотографії повинні мати чітке чорно-біле зображення. Усі фізичні величини подавати в одиницях системи СІ, усі надписи та назви одиниць на рисунках та у таблицях – основною мовою тез. Розмір надписів на рисунках має бути близьким до розміру основного тексту. Скорочення слів у тексті, таблицях та на рисунках не допускаються. Для запису формул слід використовувати редактор рівнянь (MathType). Написання формул –звичайне, розташування – центроване. Номер формули – справа у круглих дужках.

За зміст і оформлення тез несуть відповідальність автори.