ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
31.12.2020

Вийшов Збірник наукових праць
“Проблеми радіаційної медицини і радіобіології” випуск №25

Збірник розміщено в науковометричних базах
SCOPUS та PubMed!