ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
15.06.2020

Оголошення про захист дисертаційних робіт 25 червня

Наступне засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.562.02 відбудеться в четвер, 25 червня 2020 о 10 годині, за адресою пр. Перемоги, 119/121, корпус 1, 4-й поверх, конференц-зал.

 

Порядок денний:

 

1. Захист дисертації завідувача кафедри медичної біології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Шкарупи Володимира Миколайовича „Гумінові речовини як модифікатори мутаційного процесу”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спецiальнiстю 03.00.15 – генетика.
Науковий консультант – д-р мед. наук, професор Клименко С.В.

 

2. Захист дисертації Шаргородської Євгенії Борисівни “Роль материнських чинників та поліморфних варіантів генів однокарбонового метаболізму (MTHFR, MTHFD1) та фактора росту ендотелію (VEGF) у визначенні ризику вроджених вад серця плода”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. Науковий керівник – д.б.н. Макух Г.В. (ДУ “Інститут спадкової патології НАМН України”, м. Львів).

 

3. Різне

 

З авторефератами та з дисертаціями можна ознайомитись у розділі сайту “Спеціалізовані вчені ради”.