ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
15.05.2019

Щорічна IX науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань», організована ННЦРМ, відбулася в Києві 18-19 квітня 2019 р.

Серед 167 зареєстрованих учасників конференції відомі європейські фахівці: проф. Джузеппе Сальо (Італія), проф.Тіціано Барбуї (Італія), проф. Сандра Лейніце (Латвія), проф. Томас Ліон (Австрія), проф.Чингиз Асадов (Азербайджан), провідні українські фахівці з ННЦРМ та профільних інститутів НАМН, делегати від Литви, Грузії, Казахстану, а також лікарі-гематологи з областей України.

Засідання було відкрите доповіддю генерального директора ННЦРМ академіка НАМН України Базики Д.А. присвячене 33-й роковині аварії на Чорнобильській АЕС «Роль іонізуючого випромінення у розвитку гематологічних та онкологічних захворювань у віддаленому періоді»

Стратегія діагностики, лікування та тактики ведення ускладнень у хворих з хронічним мієлолейкозом (ХМЛ) від терапії інгібіторами тирозинкіназ (ІТК) була предметом обговорення першої секції конференції. Д.Сагліо висвітлив сучасний стан в лікуванні ХМЛ в країнах Європи та США та окремо зупинився на завданнях, які стоять перед гематологами в 2019 році.

І.Дягіль доповіла про показання до 2-ї лінії терапії у пацієнтів на ХМЛ.

Про Ph-негативні мієлопроліферативні захворювання, діагностика та лікування, напрямки в 2019 році доповів Т.Барбуї

Л.Полубень виступила із доповіддю про власні дослідження в групі опромінених пацієнтів з хронічними мієлопроліферативними захворюваннями

Жвавий інтерес викликали доповіді Т.Ліона про роль мутацій в розвитку резистентності до ІТК та І.Дмитренко, яка продемонструвала результати мутаційного аналізу в українській популяції хворих на ХМЛ

С.Лейніце виступила з доповіддю про результати діагностики та лікування пацієнтів на ХМЛ в Латвії

Крім ключових доповідей було заслухано декілька клінічних випадків Н.Глушко, Н.Лопіна

Окрема секція була присвячена сучасним перспективам діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань, на якій виступили проф. І.Крячок, С.Гусєва, Т.Перехрестенко, О.Карнабеда

Вперше була започаткована секція щодо невирішених питань в гематології: це тактика ведення гематологічних пацієнтів з пневмоніями, гепатитами, з вагітністю на лікуванні ІТК, тощо.

На другий день конференції були заслухані доповіді з діагностики та лікування МДС та цитопенічних станів. Проф. С. Клименко доповів про нові рекомендації щодо лікування ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури.

Проф. Ч.Асадов висвітлив питання щодо діагностики та лікування таласемії в Азербайджані.

Низка доповідей була присвячена мієлодиспластичному синдрому та апластичній анемії, так О.Міщенюк зупинилася на сучасних методах лікування апластичної анемії, а О.Бойко – на сучасних підходах до лікування МДС.

І.Ільєнко повідомила про можливості діагностики пароксизмальної нічної гемоглобінурії в умовах відділу клінічної імунології ННЦРМ, що викликало зацікавленість аудиторії.

Остання секція конференції була присвячена актуальним питанням та новітнім можливостям лікування гемофілії.

Учасники конференції мали можливість задати питання доповідачам, поспілкуватися в кулуарах