ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
20.05.2018

VIII науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» відбулася в Києві 27-28 квітня 2018 р. в дні 32 –х роковин Чорнобильської катастрофи.

VIII науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» відбулася в Києві 27-28 квітня 2018 р. в дні 32-х роковин Чорнобильської катастрофи.

В конференції взяли участь голова Європейської лейкемічної мережі ELNet проф. Р.Хельманн (Німеччина), керівник гематологічної клініки м.Мадрид проф. Х.Л.Стігман (Іспанія), зав.відділенням трансплантації Н.Меланович (Білорусь), проф.Лянгмінь Ма, Янг Яо та Ксяофанг Даї (Китайська Народна Республіка) та близько 100 лікарів-гематологів з областей України.


Засідання було відкрите доповіддю генерального директора ННЦРМ академіка НАМН України Базики Д.А. «Дослідження особливостей гематологічних неоплазій у постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС».

Стратегія діагностики, лікування та тактики ведення ускладнень у хворих з хронічним мієлолейкозом (ХМЛ) від терапії інгібіторами тирозинкіназ (ІТК) була предметом обговорення першої секції конференції. Р.Хельман висвітлив сучасний стан лікування ХМЛ в країнах Європи та США та окремо зупинився на завданнях, які стоять перед гематологами.

Х.Л.Стігман продемонстрував здобутки при лікуванні ускладень від терапії ІТК.Доповідь «Оцінка ефективності терапії інгібіторами тирозинкіназ у пацієнтів з ХМЛ в Україні» (І.Дмитренко від групи авторів) викликала активне обговорення учасниками засідання.


На подальших секціях конференції відбулися презентація та обговорення ефективності лікування хворих на ХМЛ в Україні, можливості реєстрації нових препаратів; діагностики і лікування хронічних мієлопроліферативних Ph-негативних захворювань; сучасних аспектів діагностики та лікування хронічних лімфопроліферативних захворювань з презентацією фармацевтичними компаніями своїх розробок; діагностика та лікування апластичної анемії, мієлодиспластичного синдрому; антибактеріальна та антимікотична терапія в гематологічній практиці.

Другий день конференції був присвячений діагностиці та лікуванню імунної тромбоцитопенії, своїм досвідом поділилися китайські колеги.

Жваву дискусію серед учасників конференції викликала доповідь проф. Ю.В.Давидової на основі досвіду ведення вагітності на тлі онкогематологічних захворювань.