ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
02.03.2018

Засідання круглого столу «Вживання тютюну в Україні: що змінилося за останні сім років»

Засідання круглого столу «Вживання тютюну в Україні: що змінилося за останні сім років» 14 лютого 2018 р. було присвячене обговоренню результатів Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну в 2010 та 2017 роках, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Результати глобального опитування допоможуть Україні виконати зобов’язання за Рамковою конвенцією із боротьби проти тютюну Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо отримання даних, які можна порівнювати як у межах країни, так і між країнами.

ІВООЗ розробила MPOWER – комплекс заходів, передбачених Рамковою конвенцією та спрямованих на скорочення попиту, який включає:

   Monitor – Моніторинг споживання тютюну та профілактичних заходів
   Protect – Захист людей від тютюнового диму
   Offer – Надання допомоги у припиненні вживання тютюну
   Warn – Попередження про небезпеки, пов’язані з тютюном
   Enforce – Контроль за дотриманням законодавства про заборону реклами,
   спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів
   Raise – Підвищення податків на тютюнові вироби.

За період з 2010 по 2017 рр. в Україні значуще зменшились: загальна поширеність вживання тютюну, загальна поширеність щоденного тютюнокуріння, частка тих, хто зазнав впливу тютюнового диму під час відвідування ресторанів і кафе та частка дорослих, які наражалися на вплив тютюнового диму вдома.

Однак частка теперішніх курців, які протягом останніх 30 днів звертали увагу на розміщені на пачках сигарет попередження про загрозу здоров’ю, а також частка тих, хто задумувався про те, щоб кинути курити, через такі попередження, як і частка дорослих, які помічали антитютюнову інформацію протягом останніх ЗО днів – значуще зменшилися. Це свідчить про необхідність посилення роз’яснювальної роботи.

Потрібно підсилювати роль наукових інститутів у сфері контролю над тютюном, використовуючи їх досвід, чинні програми та активності, плани і перспективи

В цьому аспекті позитивно оцінено антитютюнову роботу в ННЦРМ: концентрація уваги лікарів і пацієнтів на патогенетичній ролі тютюну в реалізації віддалених наслідків впливу Чорнобильської катастрофи. Облік стажу куріння у вигляді загальноприйнятого показника пачко-років і внесення в медичні картки пацієнтів, створення кабінету антинікотинової пропаганди і допомоги тим, хто бажає кинути курити, сприяє збільшенню кількості осіб, які відмовляються від вживання тютюну.

Обговорені напрямки мультидисциплінарних досліджень впливу тютюну на здоров’я та їх потенційний зв’язок з методологією і результатами GATS, а також використання результатів дослідження GATS як підгрунтя для подальших наукових досліджень.

Серед всіх напрямів та можливостей для співпраці науковців та фахівців у сфері контролю над тютюном найбільш дієвим визначено підвищення вартості тютюнових виробів.

1

2

3

4

5

6