ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
24.05.2017

Щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю
«Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань»

Щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» під егідою НАМН, МОЗ України
та ННЦРМ відбулася в Одесі 11-12 травня 2017 р.

Модератори наукового симпозіуму, яким розпочалась конференція, «Перспективи розвитку лікування хронічного мієлолейкозу в Україні», – голова Європейської лейкемічної мережі (ELNet) проф. Рюдигер Хельман (на фото за трибуною), завідувач відділення радіаційної онкогематології та трансплантації стовбурових клітин Інституту клінічної радіології ННЦРМ д.м.н. Ірина Дягіль та проф. Туринського університету Джузеппе Сальйо (на фото в президії) провели обговорення стратегії лікування хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ) в еру інгібіторів тирозинінкінази та припинення терапії (ремісії без лікування) в разі тривалої молекулярної відповіді.

І.Дягіль представила дизайн проекту «Стоп ІТК або ремісія без лікування у хворих на ХМЛ в Україні», який дасть можливість оптимізувати лікування пацієнтів на ХМЛ в Україні.

На подальших секціях конференції відбулися презентації та обговорення сучасних аспектів діагностики і лікування цитопеній різного ґенезу, хронічних лімфопроліферативних захворювань, розробок фармацевтичних компаній.

Був проведений сателітний симпозіум компанії Новартіс «Хронічні мієлопроліферативні Ph-негативні неоплазії», а також інтерактивне обговорення найбільш цікавих клінічних випадків.

Крім того, була проведена робоча нарада головних обласних позаштатних фахівців зі спеціальності «Гематологія».

Всього у конференції взяли участь 85 фахівців-гематологів з областей України та 8 гематологів з Білорусі.

1
2
3