ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
01.09.2015

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НАМН УКРАЇНИ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

Інститут експериментальної радіології

– учений секретар

 1. Відділ медичної генетики

  1.1. Лабораторія медико-генетичного консультування

– науковий співробітник

Інститут радіаційної гігієни і епідеміології

 1. Відділ дозиметрії та радіаційної гігієни

– старший науковий співробітник

 2. Лабораторія медико-інформаційних технологій

– завідувач лабораторії

– старший науковий співробітник

– молодший науковий співробітник

Інститут клінічної радіології

 1. Відділ радіаційної ендокринології

– завідувач відділу

– провідний науковий співробітник – 2

– старший науковий співробітник

– науковий співробітник – 2

– молодший науковий співробітник

 2. Відділ медичної експертизи та лікування наслідків впливу радіаційного опромінення

  2.1. Відділення медичної експертизи радіаційних наслідків

– старший науковий співробітник

– науковий співробітник

– молодший науковий співробітник

  2.2. Відділення діагностики та лікування радіаційної індукованої патології

– провідний науковий співробітник

– старший науковий співробітник

– науковий співробітник

– молодший науковий співробітник

Строк конкурсу – 1 місяць з дня оголошення.

Документи надсилати за адресою:

04050, м.Київ-50, вул. Мельникова, 53, ННЦРМ, ученому секретареві

Телефон ученого секретаря: 483-95-91