ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Структура
Інститут клінічної
радіології
Інститут радіаційної гігієни і епідеміології Інститут експериментальної радіологіїї

Відділ клінічної імунології
• Лабораторія імуноцитології
• Лабораторія молекулярної біології

Відділ терапії радіаційних наслідків
Відділення кардіології
Відділення пульмонології
• Відділення гастроентерології

Відділ гематології та трансплантології
• Відділення радіаційної онкогематології та трасплантації стовбурових клітин
• Лабораторія імуногенетики

Відділ медичної експертизи та лікування наслідків впливу радіаційного опромінення
• Відділення медичної експертизи радіаційних наслідків
• Відділення діагностики та лікування радіаційно індукованої патології

Відділ радіаційної психоневрології


Відділ радіаційної ендокринології


Відділ радіаційної педіатрії, вродженої та спадкової патології


Відділ радіоіндукованих онкологічних захворювань


Відділення радіаційної гематології дитячого віку

Відділ епідеміології
Лабораторія медичної дeмографії
Лабораторія медико-інформаційних технологій
Лабораторія епідеміології раку
Лабораторія епідеміології непухлинних захворювань
Лабораторія медико-соціальних досліджень

Відділ дозиметрії та радіаційної гігієни
Лабораторія радіаційної гігієни та моніторингу
Лабораторія дозиметрії зовнішнього опромінення
Лабораторія дозиметрії внутрішнього опромінення
Лабораторія лічильників випромінювання людини
Лабораторія радіологічного захисту

Відділ радіобіології
Лабораторія клітинної радіобіології
Лабораторія гігієни харчування та безпеки їжі

Відділ медичної генетики
• Лабораторія мутагенезу і антимутагенезу
• Лабораторія медико-генетичного консультування
• Лабораторія цитогенетики