ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Структура
Інститут клінічної
радіології
Інститут радіаційної гігієни і епідеміології Інститут експериментальної радіологіїї

Відділ клінічної імунології
• Лабораторія імунології
• Лабораторія молекулярної біології

Відділ терапії радіаційних наслідків
• Відділення кардіології
• Відділення пульмонології
• Відділення гастроентерології

Відділ гематології та трансплантології
• Відділення радіаційної онкогематології та трасплантації стовбурових клітин
• Молекулярно-генетична лабораторія
• Лабораторія імуногенетики

Відділ медичної експертизи та лікування наслідків впливу радіаційного опромінення


Відділ радіаційної психоневрології


Відділ ендокринної патології


Відділ радіаційної педіатрії, вродженої та спадкової паталогії


Відділ радіоіндукованої патології


Відділення гематології дитячого віку

Відділ епідеміології
• Лабораторія медичної думографії
• Лабораторія популяційних досліджень здоров’я дорослих
• Лабораторія епідеміології раку
• Лабораторія організаційно-медичних та соціальних проблем великих радіаційних аварій

Відділ дозиметрії та радіаційної гігієни
• Лабораторія радіаційної гігієни та моніторингу
• Лабораторія дозиметрії зовнішнього опромінення
• Лабораторія дозиметрії внутрішнього опромінення
• Лабораторія лічильників випромінювання людини
• Лабораторія радіологічного захисту
• Лабораторія радіохімічного супроводу дозиметрії

Відділ радіобіології
• Лабораторія клітинної радіобіології
• Лабораторія гігієни харчування та безпеки їжі

Відділ медичної генетики
• Лабораторія мутагенезу і антимутагенезу
• Лабораторія медико-генетичного консультування
• Лабораторія цитогенетики