ННЦРМ - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини Ukrainian_National_Embleme
Bazyka

Базика Димитрій Анатолійович

Генеральний директор ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
Лауреат Державної премії України та Кабінету Міністрів України

Закінчив з відзнакою Запорізький медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа» (1976). Працював за розподілом лікарем-дерматологом Богуславського району Київської області (1977-1979), після чого навчався в аспірантурі Київського інституту удосконалення лікарів. Кандидат медичних наук з 1984 р., доктор медичних наук – з 1993 р.
У 1984-1987 рр. працював старшим науковим співробітником науково-дослідного сектору Київського медичного інституту ім. акад. О.О.Богомольця.
Працює в ННЦРМ з травня 1987 р. на посадах старшого наукового працівника лабораторії клінічної імунології з групами імуноцитології, цитохімії та тканинного типування Інституту клінічної радіології ВНЦРМ АМН СРСР, завідувача лабораторії імуноцитології (1993), завідувача відділу клінічної імунології (з 2000 р.). З 2000 р. – перший заступник генерального директора НЦРМ АМН України з наукової роботи, з 2011 р. – генеральний директор ННЦРМ.